พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

วิป 3 ฝ่ายไร้ข้อสรุป เสนอ 'พิธา' ซ้ำได้หรือไม่ 'วันนอร์' รอฟังอภิปรายพรุ่งนี้ก่อนชี้ขาด

‘วิป 3 ฝ่าย’ ยังไม่ได้ข้อสรุป เสนอชื่อ ‘พิธา’ รอบ 2 ได้หรือไม่ ‘วันนอร์’ ขอฟังสมาชิกอภิปรายก่อน คาดไม่เกิน 2 ชั่วโมง ชี้ข้อบังคับไม่ได้ห้ามเสนอชื่อแคนดิเดตอื่น

วันที่ 18 ก.ค. ที่อาคารรัฐสภา วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เปิดเผยผลการประชุมวิป 3 ฝ่ายว่า ในการหารือถึงการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในการเลือกนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ (19 ก.ค.) จะเริ่มขึ้นในเวลา 09.30 น. เพื่อให้กระบวนการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 โดยเร็ว เพราะประเทศชาติรอนายกฯ คนใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาในบ้านเมือง

ทั้งนี้ ที่ประชุมวิป 3 ฝ่ายได้หารือ เรื่องกระบวนการว่า จะเป็นญัตติของการประชุมรัฐสภาในข้อที่ 41 หรือไม่ โดยข้อบังคับดังกล่าว กำหนดว่าญัตติที่ตกไปแล้วไม่สามารถนำมาเสนอใหม่ได้ ภายในสมัยประชุมเดียวกัน ยกเว้นสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ประธานรัฐสภาสามารถนำกลับมาพิจารณาใหม่ได้ 

ขณะเดียวกัน มีอีกความเห็นหนึ่งมองว่า การเลือกนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่ญัตติทั่วไป เพราะข้อบังคับของการเลือกนายกรัฐมนตรีแยกออกมาในหมวด 9 ตั้งแต่มาตรา 136 ถึง มาตรา 139 ก็ไม่ได้มีบังคับไว้ อีกทั้งรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ก็ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าไม่ให้เสนอชื่อซ้ำ จึงไม่ควรใช้บังคับข้อที่ 41 เพราะไม่ใช่ญัตติทั่วไป 

อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ต้องฟังเสียงสมาชิกรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ (19 ก.ค.) ก่อน อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิปวันนี้ (18 ก.ค.) จะต้องไปทำความเข้าใจกับสมาชิกของตนเอง เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการประชุม

ส่วนวันพรุ่งนี้ (19 ก.ค.) จะต้องลงมติเรื่อง กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรี รอบ 2 จะสามารถเสนอรายชื่อ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ว่าเป็นญัตติ หรือไม่ วันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ประธานจะชี้ขาดได้ ก็ต่อเมื่อได้ฟังการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะวินิจฉัย หรือจะให้สมาชิกลงมติก็ต้องดูสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้ (19 ก.ค.) ว่า จะใช้ข้อบังคับข้อที่ 41 หรือไม่ หรือจะใช้ข้อบังคับหมวด 9 ดังนั้นก็คงต้องฟังการอภิปรายก่อน และเข้าใจว่า คงไม่ใช้เวลายืดเยื้อในการอภิปราย ซึ่งวางกรอบเวลาเอาไว้คร่าวๆ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง 

เมื่อถามว่า การงดเว้นข้อบังคับจะเป็นหนึ่งในแนวทาง สำหรับการเลือกนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ (19 ก.ค.) หรือไม่ วันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า จะงดเว้นข้อบังคับได้ก็ต้องมีการเสนอเข้ามา ในที่ประชุมก่อน และที่ประชุมต้องมีมติเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่ง จึงจะงดเว้นได้ แต่ในที่ประชุมวิป 3 ฝ่ายวันนี้ (18 ก.ค.) ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ เพราะถ้ามีการยกเว้นข้อบังคับก็ไม่รู้จะไปใช้ข้อบังคับตรงไหน เพราะการเดินหน้าเลือกนายกรัฐมนตรี มีไม่กี่ประเด็นเท่านั้น และประเด็นสำคัญ คือต้องมีการเลือกนายกฯให้ได้ จึงคิดว่าคงไม่มีใครเสนอให้ยกเว้นข้อบังคับ

เมื่อถามว่า หากสมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นญัตติ จะสามารถเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ คนอื่นต่อได้เลยหรือไม่ วันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ข้อบังคับไม่ได้ห้ามเอาไว้

ส่วนการบรรจุวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 จะดำเนินการหลังเลือกนายกรัฐมนตรีลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเลยหรือไม่นั้น วันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบความถูกต้องของเจ้าหน้าที่สภา ยังไม่ได้บรรจุอยู่ในระเบียบวาระ คงต้องรอให้วาระการเลือกนายกฯ เสร็จสิ้นก่อน

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More