พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

“ก้าวไกล” ยื่นเสนอร่างกฎหมาย 7 ฉบับ ปฏิรูปกองทัพ-ปิดช่องทุนผูกขาด

วันนี้ (18 ก.ค.2566) พรรคก้าวไกล นำโดย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.พรรคเก้าไกล เข้ายื่น ร่างกฎหมาย 7 ฉบับ ตามหลักการเปลี่ยนประเทศ-ปฏิรูปกองทัพ

นายพริษฐ์ ระบุว่า พรรคก้าวไกลจะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายที่ได้สื่อสารและให้สัญญาประชาคมไว้ก่อนการเลือกตั้ง โดยต้องอาศัย 2 กลไกคือ กลไกฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ

แม้ปัจจุบันการจัดตั้งรัฐบาลโดยมติมหาชน ยังไม่ได้บรรลุผลอย่างเต็ม 100 แต่พรรคก้าวไกลมองว่า กลไกฝ่ายนิติบัญญัติยังสามารถขับเคลื่อนได้ ผ่านการผลักดัน และแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้ประเทศไทยดีขึ้นกว่าเดิม โดยได้จัดทำชุดกฎหมายเป็น 14 ชุด รวมแล้วกว่า 40 ร่าง

โดยกฎหมายทั้ง 14 ชุด ที่จะยื่นเข้าสู่กระบวนการรัฐสภา คือ การปฏิรูปกองทัพ, การปิดช่องทุนผูกขาดและส่งเสริมทางการค้า, การกระจายอำนาจปลดล็อคท้องถิ่น, การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน

การปฏิรูประบบราชการ ยกระดับบริการสาธารณะ, การปฏิรูปที่ดิน, การคุ้มครองสิทธิแรงงาน, การรักษาสิ่งแวดล้อม, การปฏิรูประบบภาษี, การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ, การโอบรับความหลากหลาย, การยุติความขัดแย้ง และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

นายพริษฐ์กล่าวต่อว่า วันนี้จะยื่น 2 ชุดแรกก่อน คือการปฏิรูปกองทัพ และการปิดช่องทุนผูกขาดและส่งเสริมการค้า รวม 7 ร่าง สำหรับร่างปฏิรูปกองทัพมีจำนวน 5 ร่าง คือการผลักดันกฎหมายเพื่อนำไปสู่การยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร, การแก้ไข พ.ร.บ.ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ยกเลิกกลไกการพิเศษ ที่ทำให้กองทัพมีอำนาจอยู่เหนือรัฐบาลพลเรือน

การแก้ไข พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง, การแก้ไข พ.ร.บ.ความมั่นคงปี 2551 เมื่อเดินหน้ายุบ กอ.รมน.และ ยื่น พ.ร.บ.เพื่อยกเลิกคำสั่งและประกาศ คสช.ที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชน

ส่วนชุดกฎหมายปิดช่องทุนผูกขาดและส่งเสริมทางการค้า จะผลักดันร่างสุราก้าวหน้าต่อไป และการส่งเสริม พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า พร้อมระบุว่า กระบวนการโหวตนายกรัฐมนตรี และการจัดตั้งรัฐบาล ไม่เป็นอุปสรรคต่อการยื่น ผลผลักดันกฎหมาย เพราะขณะนี้สภาได้เปิดไปแล้ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

กำหนดเขตอำนาจศาล รธน.สกัดป่วนวันชี้ชะตา “พิธา” ปมหุ้น

สุดจัด “ชลน่าน” ส่ง”พิธา” นายกฯรอบ 2 เมินยกญัตติตีตก

จับกระแสการเมือง : วันที่ 18 ก.ค.2566 “เป้าหมาย” มีไว้พุ่งชน ใครแรง แซงเข้าวิน

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More