พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

โหวตนายกฯ รอบ 2: ยังไม่จบ! 3 ชม.ถกเดือดข้อบังคับ 41 บี้ “วันนอร์” สรุป

วันนี้ (19 ก.ค.2566) เมื่อเวลา 11.20 น. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นอภิปรายว่า ให้สมาชิกอภิปรายคัดค้านเรื่อง “ญัตติ” ตกไปหรือเสนอซ้ำได้หรือไม่ ผู้เสนอว่าบอกว่าตกไปแล้ว และประธานสภาฯ จะสรุปให้อภิปราย มองว่าต้องมีความชัดเจนก่อน เพราะเป็นบรรทัดฐาน การเสนอญัตติ ประธานสภาฯ ให้เสนอม.32 (1) ใช้เสียงข้างมากวินิจฉัยจะไม่ชอบ

ก็จะต้องคัดค้านว่าไม่เห็นด้วยเพราะมีผลต่อการลงมติเสียงข้างมากในการวินิจฉัย เพราะอีกซีกหนึ่งตีความว่าใช้ข้อบังคับที่ 41 อีกฟากมองว่าเป็นญัตติ

ขณะที่ 8 พรรคร่วมใช้ 136 และการเสนอเข้ามาใหม่กลับใช้ข้อ 41 จึงถือเป็นปัญหาเรื่องข้อบังคับ ขอให้ประธานสภาฯ อยู่ตรงนี้ก่อน และอำนาจมี 2 กรณีคือประธานสภาฯ ต้องใช้อำนาจการวินิจฉัย แต่ท่านบอกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

โหวตนายกฯ รอบ 2: ยังไม่จบ! 3 ชม.ถกเดือดข้อบังคับ 41 บี้

โหวตนายกฯ รอบ 2: ยังไม่จบ! 3 ชม.ถกเดือดข้อบังคับ 41 บี้ “วันนอร์” สรุป

ผมเน้นว่าไม่ได้เป็นญัตติ กระบวนการทำเหมือนเสนอญัตติ ดังนั้นถ้าประธานไม่วินิจฉัยแล้วใครจะวินิจฉัย ถ้ารัฐสภาบอกว่าเป็นหน้าที่ของทีประชุมจะวินิจฉัย ตอนนี้มีปัญหาการตีความเรื่องข้อบังคับ

“ชลน่าน” แนะใช้ 151 แก้ปัญหาตีความ

นพ.ชลน่าน ระบุอีกว่า ข้อ 151 เขียนไว้ชัดว่าถ้ามีปัญหาการตีความ ให้หน้าที่อำนาจของรัฐสภาที่จะวินิจฉัย และถ้าที่ประชุมลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง คือได้ 375 เสียง ถ้ารัฐสภาโหวตตามเสียงข้างมากจะผ่าน แต่ถ้าโหวตแค่ 374 ก็จะตกไป ซึ่งประธานสภาให้อภิปรายกันได้แต่ต้องมีมติออกมา

นพ.ชลน่าน ยังยืนยันว่าเหตุผลซีกผมเถียงว่าไม่ใช่ญัตติตามข้อ 41 เพราะแม้จะมีกระบวนการเสมือนข้อญัตติ คือข้อเสนอใดที่ให้สภามีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง คำว่าอยางใดอย่างหนึ่งจะไปซ้ายไปขวา แต่รัฐธรรมนูญ 272 เขียนว่าให้สภาไปเลือก ดำเนินการอย่างหนึ่ง ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกฯ เลยไม่มีความจำเป็นที่ต้องเขียนคำว่าญัตติไว้

ด่วน ! ศาลฯ รับวินิจฉัย “ปมหุ้นสื่อ” สั่ง “พิธา” หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.

ต่อมาเวลา 11.30 น. พริษฐ์ วัชรสินธุ สส.ก้าวไกล กล่าวว่า หัวใจของความเห็นที่แตกต่างคือการตีความการพิจารณา ให้ความเห็นชอบบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกฯ ขัดข้อบังคับที่ 41 หรือไม่ จึงขอให้ประธานวินิจฉัยว่า การทักท้วงของนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ พรรคร่วมไทยสร้างชาติ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ และการเสนอญัตติทักท้วงจะใช้ข้อบังคับใด เบื้องต้น 31 หรือ 32 (1) หรือ 151 จากนั้นจึงเปิดให้อภิปราย

จากนั้น เวลา 11.56 น.นายวันนอร์ ให้ถือว่าคำวินิจฉัยเป็นเด็ดขาด ดังนั้นจะสรุปว่าต้องตีความว่าเป็นไปตาม 151 ซึ่งการตีความจะตีความว้าข้อเสนอของนายอัครเดช ถูกต้องตามข้อบังคับว่าจะถูกต้องหรือไม่ 

ต่อมา 12.05 นายกิติศักดิ์  รัตนวราหะ สว. นำมือถือมาแจ้งต่อที่ประชุมสภา ว่าศาลรัฐธรรมนูญ มีผลบังคับสั่งให้นายพิธา ยุติปฏิบัติหน้าที่ด้วยมติ 7 ต่อ 2 ทำให้นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร สส.พรรคก้าวไกล ลุกขึ้นประท้วงทันที ระบุอย่าปล่อยให้บุคคลนี้พูดในสภาฯ เพราะจะมีความเสียหายเกิดขึ้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โหวตนายกฯรอบ 2 : เสียงแตก! ปม “ญัตติ-ข้อพิจารณา” เสนอชื่อ “พิธา”

ด่วน ! ศาลฯ รับวินิจฉัย “ปมหุ้นสื่อ” สั่ง “พิธา” หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.

ติดตามผลคะแนนโหวตได้ที่ www.thaipbs.or.th/election66

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More