พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

กป.อพช. ออกจดหมายเปิดผนึกถึง 'เพื่อไทย' ขอให้จัดตั้งรัฐบาล 8 พรรคให้สำเร็จ

จดหมายเปิดผนึก ถึงพรรคเพื่อไทย โดย คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) เรื่อง ขอให้ยึดมั่นฉันทามติของประชาชน จัดตั้งรัฐบาล 8 พรรคให้สำเร็จ

27 กรกฏาคม 2566 คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ออกจดหมายเปิดผนึกถึง พรรคเพื่อไทย เรื่อง ขอให้ยึดมั่นฉันทามติของประชาชน จัดตั้งรัฐบาล 8 พรรคให้สำเร็จ โดยเนื้อหาในจดหมาย ระบุว่า

ปรากฏการณ์หลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 คือการแสดงออกซึ่งฉันทามติของประชาชน ที่มีเจตนาให้พรรคการเมืองที่ยึดมั่นต่อแนวทางการปกปครองในระบอบประชาธิไปไตย เพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้า และหลุดพ้นจากยุคอำนาจนิยมภายใต้คราบเงาของเผด็จการทหาร

หลังจากนั้นได้มีการจับมือกันของ 8 พรรคการเมือง ภายใต้การนำของพรรคก้าวไกล และมีการเสนอชื่อของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี อันเป็นไปตามครรลองของกระบวนการตามระบบประชาธิปไตย แต่ก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ เพราะการขัดขวางของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งพวกเราต่างรู้กันดีว่าเป็นกลไกสืบทอดอำนาจที่รัฐบาลประยุทธ์จัดวางไว้ 

เวลานี้ พรรคก้าวไกลได้มอบหมายภารกิจการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ให้กับพรรคเพื่อไทย จึงยังถือเป็นความชอบธรรมที่สามารถกระทำได้ แม้จะมีเงื่อนไขจากพรรคการเมืองบางพรรคและจากสมาชิกวุฒิสภากลุ่มเดิม ที่อ้างว่าหากยังมีพรรคก้าวไกลแล้ว ก็จะไม่สนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล 

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ไม่เห็นด้วยกับท่าทีดังกล่าวของพรรคการเมืองและวุฒิสมาชิกเหล่านั้น เพราะยิ่งจะเป็นการฉุดรั้งไม่ให้มีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศได้อย่างที่ควรจะเป็น เราจึงมีข้อเรียกร้องดังนี้

  1. พรรคการเมืองและสมาชิกวุฒิสภา จะต้องหยุดสร้างเงื่อนไขและเบี่ยงเจตนาการเสนอนโยบายเรื่องการแก้ไขประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 112 ว่าเป็นแนวคิดที่ต้องการล้มล้างสถาบันพระมหกษัตริย์ เพราะเป็นที่ทราบกันดีกว่า นั่นเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องการใช้รัฐสภาเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ และเป็นการรักษาไว้ซึ่งพระราชอำนาจและพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ให้คงอยู่กับการเมืองไทยได้อย่างสง่างาม และไม่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง ที่พวกท่านทั้งหลายกำลังใช้กันอยู่ในเวลานี้
  2. ขอให้พรรคเพื่อไทย ยืนหยัดการจัดตั้งรัฐบาลร่วมทั้ง 8 พรรคเดิม ตามที่ได้ทำข้อตกลงกันไว้ และหย่าหวั่นไหวต่อแรงกดดันใดๆในขณะนี้ ซึ่งเราเชื่อว่าหนทางนี้เท่านั้นที่จะนำพาประเทศนี้ไปสู่ทางออกที่ดีกว่าได้
ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More