พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เปิดรายชื่อ 21 กก.บห.ชุดใหม่ พปชร. “ประวิตร” หัวหน้า – “ธรรมนัส” เลขาฯพรรค

วันนี้ (29 ก.ค.2566) การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2566 ของพรรคพลังประชารัฐ ในวันนี้ เพื่อกำหนดกิจกรรมของพรรคโดยเฉพาะเกี่ยวกับการประชุม สส. และประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี มีนายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้เขียนจดหมายถึงกรรมการบริหารพรรค ระบุว่าในฐานะหัวหน้าพรรค มีความประสงค์ขอลาออกจากหัวหน้าพรรค ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลงวันที่ 29 ก.ค. 2566 เวลา 08.30 น.

อ่านข่าว : “บิ๊กป้อม” ประกาศลาออกหัวหน้า พปชร. แต่ยังเป็น สส. มีผลวันนี้

ไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ

ไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ

ซึ่งวันนี้ก็จะมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เนื่องจากการลาออกของ พล.อ.ประวิตร มีผลทำให้กรรมการบริหารพรรคชุดเดิมต้องพ้น จากตำแหน่งไปด้วย

จากนั้นเมื่อเข้าสู่วาระการเลือกตำแหน่งหัวหน้าพรรคนายอรรถกร ศิริลัทธยากรได้ เสนอชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรค อีกครั้งโดยไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาเป็นคู่ชิง ก่อนที่จะแจกบัตรเลือกตั้งให้สมาชิกลงคะแนนรวมถึงเลือกกรรมการบริหารพรรคตำแหน่งอื่นๆ รวม 21 ตำแหน่ง 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2566

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2566

รายชื่อกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 21 คน

พล.อ.ประวิตร หัวหน้าพรรค

ร.อ.ธรรมนัส เลขาธิการพรรค

รองหัวหน้าพรรค 5 คน ได้แก่
นายสันติ พร้อมพัฒน์
นายวิรัช รัตนเศรษฐ
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
นายไพบูลย์ นิติตะวัน
น.ส.ตรีนุช เทียนทอง

เหรัญญิกพรรค นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์

พล.อ.กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์ เป็นนายทะเบียนพรรค

ส่วนกรรมการบริหารพรรคคนอื่นๆ ได้แก่
นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สส.นราธิวาส
นายยงยุทธ สุวรรณบุตร
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา
นายสกลธี ภัททิยกุล
นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
นายอภิชัย เตชะอุบล
นายอัครวัฒน์ อัศวเหม
นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สส.ราชบุรี
นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร
นายสุธรรม จริตงาม สส.นครศรีธรรมราช
นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ สส.หนองคาย
น.ส.กาญจนา จังหวะ สส.ชัยภูมิ

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร  ยังแต่งตั้ง พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ เป็นประธานที่ปรึกษา พรรคพลังประชารัฐ

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More