พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ตัวแทน นศ. ร้องเพื่อไทย ค้าน พ.ร.บ.สภาผู้แทนนิสิตฯ หวั่นตีกรอบมหาวิทยาลัย

ตัวแทนนักศึกษาร้องเพื่อไทย ค้าน พ.ร.บ.สภาผู้แทนนิสิตฯ หวั่นตีกรอบมหาวิทลัย ‘ลิณธิภรณ์’ พร้อมหารือพรรค ร่วมหาทางออก

4 ส.ค. 2566 ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย รักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทย ในฐานะคณะทำงานนโยบายด้านการศึกษา พรรคเพื่อไทย ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะกับตัวแทนนักศึกษาจากเครือข่ายนักศึกษา เกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.สภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ… ซึ่งนักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับร่างฉบับดังกล่าว ดังนี้

1.เครือข่ายนักศึกษา ไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เนื่องจากปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาแต่ละเเห่งมีการดำเนินงานภายในแต่ละมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว อีกทั้งการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ควรเป็นอิสระในการดำเนินกิจกรรม ไม่ควรมีการครอบงำจากหน่วยงานใด

2.ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะเป็นการตีกรอบการทำงานขององค์กรนักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น ให้อำนาจกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้ามามีส่วนในควบคุมดูแล อาจทำให้องค์กรนิสิตขาดอิสระ และอาจเป็นการครอบงำหรือไม่ 

ลิณธิภรณ์ กล่าวต่ออีกว่า ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน พบว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ แม้จะมีที่มาจากประชาชน แต่ประชาชนเหล่านั้น อาจไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวม ขณะที่องค์กรนิสิตในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ไม่ทราบว่ามีการจัดทำกฎหมายฉบับนี้มาก่อน มาทราบในภายหลัง  ในทางกลับกันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เช่น องค์กรนิสิต นักศึกษา กลับไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวแต่อย่างใด 

ทั้งนี้เครือข่ายนักศึกษา จะรวบรวมรายชื่อนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวต่อพรรคเพื่อไทยอีกครั้งในวันที่ 9 ส.ค. 2556 ที่อาคารรัฐสภา 

ลิณธิภรณ์ กล่าวว่า ได้รับทราบข้อหารือ รวมถึงข้อกังวลของตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาแล้ว ซึ่งหลังจากนี้จะเร่งศึกษาในรายละเอียด ก่อนนำเข้ามาหารือในการประชุมพรรคเพื่อไทยอีกครั้ง

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More