พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

’ไทยสร้างไทย’ หนุนแก้ รธน.ปิดสวิตช์ สว. จ่อชงญัตติตั้ง ส.ส.ร.

ไทยสร้างไทย’ หนุนแก้ รธน. ม.272 ปิดสวิตซ์ สว. โหวตนายกรัฐมนตรี จี้ประธานรัฐสภาเร่งประชุมรัฐสภาพิจารณาให้เสร็จ หวั่นทำชาติเสียงบฯ 8 ล้านบาท จ่อชงญัตติแก้ รธน.ตั้ง ส.ส.ร.

วันที่ 6 ส.ค. 2566 ที่พรรคไทยสร้างไทย รณกาจ ชินสำราญ กรรมการบริหาร พรรคไทยสร้างไทย แถลงจุดยืนของพรรคไทยสร้างไทยว่า สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พุทธศักราช…. ที่เสนอโดย ชัยธวัช ตุลาธน เพื่อยกเลิกมาตรา 272 ที่กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่มาจากการแต่งตั้งในสมัยรัฐบาล คสช. จำนวน 250 คนมีสิทธิโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 500 คนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ซึ่งขัดต่อหลักการประชาธิปไตยที่ให้คนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมีอำนาจโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของประเทศ และนำมาสู่การกำหนดทิศทางการจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่เป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนตามผลการเลือกตั้งที่พรรคที่ได้คะแนนมากที่สุดและรวมเสียงได้มากที่สุดต้องมีสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาล ดังเช่นที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้และเมื่อปี 2562 เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้ที่จะได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องได้รับคะแนนโหวตมากกว่ากึ่งหนึ่งคือ 375 เสียงในรัฐสภาที่ประกอบไปด้วย สว. และ สส. ทั้งที่ในรัฐธรรมนูญฉบับอื่นก่อนหน้านี้กำหนดให้ได้คะแนนเพียงกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น (หรือหากเทียบกับจำนวน ส.ส. ในปัจจุบันคือ ใช้เพียง 250 เสียงขึ้นไปเท่านั้น)

ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาหลักการประชาธิปไตย ไม่ใช่คนที่มาจากการแต่งตั้งจำนวน 250 คนมีอำนาจเหนือประชาชนทั้งประเทศที่มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง และเพื่อเป็นการรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนเมื่อตอนหาเสียงเลือกตั้ง สส. ของพรรคไทยสร้างไทยทั้งหมด 6 คนจึงยืนยันที่จะยกมือโหวตเห็นชอบให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิกมาตรา 272 ที่บรรจุอยู่ในวาระเรื่องด่วน ในการประชุมร่วมรัฐสภา แม้การประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมาจะถูกเลื่อนการประชุมออกไปก็ตาม

ทั้งนี้ พรรคไทยสร้างไทยเล็งเห็นว่าในการเลื่อนประชุมรัฐสภาแต่ละครั้ง ประเทศชาติต้องสูญเสียงบประมาณไปกว่า 8 ล้านบาท จึงขอเรียกร้องให้ประธานรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาช่วยกันทำเพื่อประเทศชาติ ร่วมประชุมกันให้ลุล่วงตามวาระการประชุม เพื่อเห็นแก่พี่น้องประชาชนที่เสียภาษีและรอคอยความหวังจากฝ่ายนิติบัญญัติที่จะผ่านกฎหมายที่ส่งผลต่อชีวิตของพี่น้องประชาชน

นอกจากนี้ พรรคไทยสร้างไทยยังได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ร. เข้ามายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ยกเว้นหมวด 1 และ 2 เพื่อคืนอำนาจสู่ประชาชน แก้ไขกฎหมายที่ทำให้ประเทศไทยติดล็อกอยู่ทุกวันนี้ ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่ตรงกับหลายพรรคการเมืองที่เคยสัญญากับประชาชนไว้ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง พรรคไทยสร้างไทยจึงขอเชิญชวนสมาชิกรัฐสภาทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น สว. หรือพรรคการเมือง ร่วมมือกันแก้ไข ม.272 และยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เพื่อคืนประชาธิปไตยให้ประชาชนและสร้างรากฐานยั่งยืนให้กับประเทศชาติ

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More