พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

วุฒิสภา เห็นชอบตั้ง “พศวัจณ์ กนกนาก”นั่งกรรมการ ป.ป.ช.

วันนี้ (7 ส.ค.2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมวุฒิสภา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คือนายพศวัจณ์ กนกนาก ตามมาตรา 14 แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

โดยภายหลังการประชุมลับ เพื่อพิจารณารายงานการตรวจประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อแล้ว จากนั้นจึงให้ลงคะแนน ผลการลงคะแนนเสียง ปรากฎที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบนายพศวัจณ์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช.ด้วยคะแนนเสียง ให้ความเห็นชอบ 168 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 25 เสียง และไม่ออกเสียง 20 เสียง ซึ่งได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ 125 เสียง จึงได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป.ป.ช.

จากนั้นนายกรัฐมนตรี จะนำรายชื่อนายพศวัจน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ต่อไป ทั้งนี้การแต่งตั้งนายพศวัจน์  เพื่อทดแทนในตำแหน่งของ พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง อดีตกรรมการ ป.ป.ช.ที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระ 9 ปี 

สำหรับนายพศวัจณ์ เคยดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ศาลฎีกา ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา 

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More