พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'นิธิ เอียวศรีวงศ์' ปัญญาชนคนสำคัญ เสียชีวิตแล้ว อายุ 83 ปี

ชัยธวัช ตุลาธนชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความระบุว่า นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการประวัติศาสตร์ ปัญญาชนคนสำคัญของไทย เสียชีวิตแล้ว

ชัยธวัช ตุลาธนชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความระบุว่า ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของ อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ปัญญาชนคนสำคัญของไทยคนหนึ่ง ผมอ่านบทความในมติชนของแกประจำตั้งแต่เป็น นร มัธยม และมาอ่านงานของแกจริงจังมากขึ้นตอนเป็น นศ. ปี 1 …แม้ชีวิตจะเป็นสิ่งไม่เที่ยง แต่การสูญเสียใครสักคนที่เรารู้สึกผูกพันด้วย ย่อมทำให้เราใจหายเสมอ

สำหรับนิธิเกิดเมื่อ 23 พฤษภาคม 2483 สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาในปี 2519 กลับมารับราชการตามเดิม

นิธิมีส่วนร่วมสำคัญ ในการขับเคลื่อนทางปัญญาให้กับสังคมไทย ผ่านงานเขียนซึ่งมีการตีพิมพ์มากมายในหนังสือพิมพ์ รวมทั้งเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน อีกทั้งยังได้รับหน้าที่เป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ที่ตั้งขึ้นโดยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ภายหลังการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง พ.ศ. 2553 ยุติลง

ทำหน้าที่ยกร่างแผนปฏิบัติการที่สามารถนำไปปฏิบัติแก้ไขปัญหาความอยุติธรรมและความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 19 คน ทำงานคู่ขนานไปกับคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศ

สำหรับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศประกอบด้วย นายอานันท์ ปันยารชุนเป็นประธาน ประกอบด้วย 1.นายกฤษณพงษ์ กีรติกร อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.นายชัยอนันต์ สมุทรวณิช อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คอลัมน์นิสต์หนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ 4.นายณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ 5. นายนิธิ เอียวศรีวงศ์  นักวิชาการอิสระ คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์”มติชน”

6. นายบัณฑร อ่อนดำ ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรประชาชน (พอช.) 7.นางปราณี ทินกร อดีตคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 8.นายพงษ์โพยม วาศภูติ อดีตนายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย 9.นายเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10.พระไพศาล วิสาโล พระนักกิจกรรม วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

11. นางรัชนี ธงไชย (แม่แอ๊ว) ครูใหญ่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี ภรรยานายพิภพ ธงไชย แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 12.นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานมูลนิธิ 14 ตุลาคม กรรมการสมัชชาปฏิรูปชุด นพ.ประเวศ วะสี 13.นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานฝ่ายกฎหมายและสิทธิเสรีภาพมนุษยชน สภาคนพิการแห่งประเทศไทย 14.นายศรีศักร วัลลิโภดม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 15. นายสมชัย ฤชุพันธุ์ กรรมการกฤษฎีกา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

16.นางสมปอง เวียงจันทร์ แกนนำผู้ชุมนุมชาวปากมูลและตัวแทนคณะกรรมการชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและ ชุมชนลุ่มน้ำมูล 17.นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา อดีตผู้อำนวยการ พอช. 18.นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล อดีตแกนนำสหพันธ์นักศึกษาเสรี และแกนนำนักศึกษาในปี 2516 และอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 19. ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ อดีตผู้อำนวยการโครงการสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

หนังสือ

 • อิสลามสมัยแรก (2511)
 • ประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก (2521)
 • การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์ (2523)
 • ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ในพระราชพงศาวดารอยุธยา (2523)
 • วัฒนธรรมกระฎุมพีกับวรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์ (2525)
 • หลักฐานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย (ส021) / นิธิ เอียวศรีวงศ์ และอาคม พัฒิยะ (2525)
 • ปากไก่และใบเรือ : รวมความเรียงว่าด้วยวรรณกรรม และประวัติศาสตร์ต้นรัตนโกสินทร์ (2527)
 • ศรีรามเทพนคร : รวมความเรียงว่าด้วยประวัติศาสตร์อยุธยาตอนต้น / อาคม พัฒิยะ และนิธิ เอียวศรีวงศ์ (2527)
 • สุนทรภู่ : มหากวีกระฎุมพี (2528)
 • การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี (2529)
 • สุนทรภู่ดูโลกและสังคม / นิธิ เอียวศรีวงศ์ และสมบัติ จันทรวงศ์ (2529)
 • เกียวโต ใต้ชะเงื้อมดอยสุเทพ (2532)
 • ท่องเที่ยวบุญบั้งไฟในอีสาน : บุญบั้งไฟต้องรับใช้ชาวยโสธรไม่ใช่ชาวยโสธรรับใช้บุญบั้งไฟ (2536)
 • ลัทธิพิธีเสด็จพ่อ ร.5 (2536)
 • วีรบุรุษในวัฒนธรรมไทย (2536)
 • สภาพเศรษฐกิจสังคมไทยยุคใหม่ : จริยธรรมในการศึกษาสำหรับอนาคต (2536)
 • สองหน้าสังคมไทย : บทวิพากษ์โครงสร้างอารยธรรมไทย (2539)
 • การปฏิรูปพระพุทธศาสนาในประเทศไทย (2543)

รวมบทความ

 • เชิงอรรถสังคมไทยในสายตานักวิเคราะห์ (2532)
 • กรุงแตก, พระเจ้าตากฯ และประวัติศาสตร์ไทย : ว่าด้วยประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์ (2538)
 • โขน, คาราบาว, น้ำเน่า และหนังไทย : ว่าด้วยเพลง ภาษาและนานามหรสพ (2538)
 • ชาติไทย เมืองไทย แบบเรียนและอนุสาวรีย์ : ว่าด้วยวัฒนธรรม, รัฐ และรูปการจิตสำนึก (2538)
 • ผ้าขาวม้า ผ้าซิ่น กางเกงใน และฯลฯ : ว่าด้วยประเพณี ความเปลี่ยนแปลง และเรื่องสรรพสาระ (2538)
 • สังคมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง (2539)
 • ยุคสมัยไม่เชื่ออย่าลบหลู่ (2541)
 • วัฒนธรรมความจน (2541)
 • เก็บที่โล่งแก่รากหญ้า : คัดสรรข้อเขียน 1 ทศวรรษว่าด้วยทรัพยากรดิน น้ำ ป่า และอื่นๆ (2543)
 • คนจนกับนโยบายการทำให้จนของรัฐ : รวมบทความนิธิ เอียวศรีวงศ์ (2543)
 • พุทธศาสนาในความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย (2543)
 • ก่อนยุคพระศรีอาริย์ ว่าด้วย ศาสนา ความเชื่อ และศีลธรรม (2545)
 • คำมีคม : ว่าด้วยภาษา วัฒนธรรมและอำนาจ (2545)
 • ว่าด้วย “การเมือง” ของประวัติศาสตร์และความทรงจำ (2545)
 • ว่าด้วย “เพศ” ความคิด ตัวตน และอคติทางเพศ ผู้หญิง เกย์ เพศศึกษา และกามารมณ์ (2545)
 • (ต่าง) คิดในคอก (ตน) ว่าด้วยวัฒนธรรมและวิธีคิด (2546)
 • นอกรั้วโรงเรียน (2546)
 • ไฮเทคาถาปาฏิหาริย์ ว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย (2546)
 • บริโภค/โพสต์โมเดิร์น (2547)
 • อ่านวัฒนธรรมการเมืองไทย (2547)
 • ความยุ่งของการอยู่ (2548)
 • ประวัติศาสตร์ ชาติ ปัญญาชน (2548)
 • วัฒนธรรมคนอย่างทักษิณ (2549)
 • รากหญ้าสร้างบ้าน ชนชั้นกลางสร้างเมือง (2552)
ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More