พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

วุฒิสภาเห็นชอบ 'ชาย นครชัย' นั่ง กกต. คนใหม่

วุฒิสภา ประชุมลับ เลือก ‘ชาย นครชัย’ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม นั่ง กกต. คนใหม่ ด้วยเสียง 126 : 44 เสียง งดออกเสียง 22 เสียง

วันที่ 7 ส.ค. 2566 ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มี พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบ ชาย นครชัย อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แทน ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต. ที่พ้นตำแหน่ง เนื่องจากอายุครบ 70 ปี เมื่อ 30 ธ.ค. 2565 ตามที่คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กกต. ที่มีพล.อ.อู้ด เบื้องบน สว. เป็นประธาน พิจารณาเสร็จแล้ว โดยเป็นการประชุมและลงคะแนนลับ

ผลการลงคะแนนมีผู้ลงคะแนน 192 คน ให้ความเห็นชอบ 126 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 44 คะแนน ไม่ออกเสียง 22 คะแนน จึงถือว่า “ชาย นครชัย” ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา คือ 125 คะแนนขึ้นไป ชาย จึงเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง กกต.

โดยพล.อ.สิงห์ศึก ระบุว่าผลคะแนนดังกล่าวจึงถือว่า ชาย นครชัย ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา คือ 125 คะแนนขึ้นไป

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More