พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

สว. ไฟเขียว “ชาย นครชัย” นั่ง กกต. เฉียดฉิว 126 เสียง

วันนี้ (7 ส.ค.2566) ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติให้ความเห็นชอบให้นายชาย นครชัย อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ด้วยมติ 126 เสียง ต่อ 44 เสียง และงดออกเสียง 22 เสียง เพื่อทดแทนในตำแหน่งของนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย อดีต กกต.ที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจาก อายุครบ 70 ปี

อย่างไรก็ตาม มติดังกล่าว ถือว่านายชาย ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบแบบเฉียดฉิว เนื่องจากบุคคลที่วุฒิสภาจะให้ความเห็นชอบได้นั้น จะต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ หรือ 125 เสียงขึ้นไป จึงจะถือว่าที่ประชุมวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ ก่อนการลงมติ พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม สมาชิกวุฒิสภา ได้ตั้งข้อสังเกตถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง ที่ควรจะครบองค์ประกอบ จำนวน 9 คน แต่ที่ผ่านมากรรมการสรรหา กลับมีไม่ครบมาโดยตลอด ทั้งที่องค์กรอิสระ จะต้องส่งผู้แทนเข้าร่วมกรรมการสรรหาภายใน 20 วันหลังการประกาศสรรหา และในการสรรหาครั้งนี้ กลับมีกรรมการสรรหาน้อยที่สุดเพียง 6 คน และกรรมการสรรหาฯ กลับยังตั้งกติกาขึ้นมาว่า หากครบกำหนด 20 วันแล้ว องค์กรอิสระไม่สามารถส่งตัวแทนองค์กรเข้าร่วมคณะกรรมการสรรหาได้ จึงกังวลว่า จะกลายเป็นบรรทัดฐานในอนาคต พร้อมตั้งข้อสงสัยว่า การกำหนดกติกาดังกล่าว มีกฎหมายใดรองรับหรือไม่

เช่นเดียวกับ นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน สว.ที่เห็นว่า กรรมการสรรหาฯ ควรครบองค์ประกอบทั้ง 9 คน แต่ในการสรรหาครั้งนี้ กลับมีกรรมการสรรหาเพียง 6 คน โดยได้เสนอชื่อนายชาย มาให้ สว.พิจารณา และคุณสมบัติของ กกต.ตามรัฐธรรมนูญกำหนด จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารการเลือกตั้ง มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ แต่ประวัติของนายชาย แม้จะสำเร็จการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ และมีประสบการณ์ในกระทรวงวัฒนธรรม

แต่นายชาย มีเพียงประสบการณ์การทำงานในองค์กรด้านวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว แต่สำหรับการบริหารจัดการเลือกตั้งนั้นยังขอตั้งข้อสงสัย เพราะด้านวัฒนธรรม ไม่ได้สัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง และมีประสบการณ์การทำงานด้านการเลือกตั้งน้อย แต่ กกต.กลับมีอำนาจ และหน้าที่มาก จึงไม่มั่นใจว่า จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

ทั้งในการสรรหา ในชั้นกรรมการสรรหา ยังไม่ได้รับคะแนนจากคณะกรรมการสรรหาแบบเอกฉันท์ด้วย โดยได้รับการคัดเลือกมาเพียง 3 คะแนน จาก 6 คะแนนในรอบแรก และรอบที่ 2 มีกรรมการสรรหาเปลี่ยนใจในการลงมติ ทำให้นายชาย ได้รับคะแนน 4 คะแนน จาก 6 คะแนน

สำหรับขั้นตอนต่อไป ประธานวุฒิสภา จะได้นำชื่อนายชาย นครชัย ที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ดำรงตำแหน่ง กกต. ขึ้นทูลเกล้าฯ ตามขั้นตอนต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆ :

ภท-พท. 212 เสียงตั้งต้นรัฐบาลใหม่ ไม่เอาพรรค 2 ลุง

สัญญาณแตกหัก 2 ขั้ว ปชป. ดีลร่วม “รัฐบาลเพื่อไทย”

เพื่อไทย-ภูมิใจไทย เสนอเมนู “มินต์ช็อกเพื่อชาติ”

พล.อ.ต.
ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More