พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม สส.ระยอง เขต 3

เมื่อวันที่ (8 ส.ค.66) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. …. โดยความจำเป็นในการออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งนี้ เนื่องด้วย นายนครชัย ขุนณรงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 มีหนังสือลาออกจากการเป็น สส. ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (3)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง “นครชัย” ยื่นลาออก สส.ก้าวไกล เคยต้องโทษคดีลักทรัพย์  

น.ส.ไตรศุลี กล่าวต่อไปว่า ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) ได้กำหนดให้ในกรณีที่ สส.ที่มาจากการแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือ เมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง สส.แทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง

ดังนั้น เพื่อให้การเลือกตั้ง สส.ระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงได้ยกร่าง พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งและร่างแผนการจัดการเลือกตั้งขึ้นและเสนอต่อ ครม.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง “นครชัย” สส.ก้าวไกล ประกาศลาออก รับเคยต้องโทษลักทรัพย์ 

สำหรับร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง สส.ระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่างนั้น มีลำดับสำคัญ อาทิ วันที่ 14 ส.ค.66 เป็นวันสุดท้ายที่คาดว่าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง จะมีผลใช้บังคับ, วันที่ 15 ส.ค.66 กกต. ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง และเป็นวันสุดท้ายในการประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง และรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 17 – 21 ส.ค.66 เป็นวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 สำหรับวันที่คาดว่าเป็นวันเลือกตั้ง คือวันที่ 10 ก.ย.66 ส่วนวันที่ 11 – 17 ก.ย.66 เป็นวันแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

กกต.ระยอง พร้อมจัดเลือกตั้งซ่อม หลัง “นครชัย” สส.ก้าวไกล ลาออก  

กกต.จ่อฟ้อง “นครชัย” สส.ก้าวไกล – เรียกค่าเสียหายจัดเลือกตั้งใหม่  

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More