พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

กกต. เคาะ 10 ก.ย. เลือกตั้งซ่อมเขต 3 ระยอง รับสมัคร 15-19 ส.ค.

วันนี้ (11 ส.ค.2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องกำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง หลังมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง

โดยกำหนดให้มีการรับสมัครในวันอังคารที่ 15 – 19 ส.ค.2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตกำหนด โดยกำหนดให้วันอาทิตย์ 10 ก.ย. เป็นวันเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

สำหรับผู้ที่สนใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตของหัวหน้าพรรคการเมืองที่ต้องมีคำรับรองว่าได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

หลักฐานการเสียภาษีปีภาษี 2563 2564 และ 2565 ของผู้สมัคร รูปถ่ายหน้าตรง เอกสารสรุปประวัติของผู้สมัครและหลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้าม หลักฐานว่าเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษา หลักฐานว่าเคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่ลงสมัครเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และเงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 10,000 บาท

สำหรับการเลือกตั้งเขต 3 จ.ระยอง เป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างหลังนายนครชัย ขุนณรงค์ ส.ส. พรรคก้าวไกล ที่ได้ลาออกไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม สส.ระยอง เขต 3

“นครชัย” ยื่นลาออก สส.ก้าวไกล เคยต้องโทษคดีลักทรัพย์

กกต.ระยอง พร้อมจัดเลือกตั้งซ่อม หลัง “นครชัย” สส.ก้าวไกล ลาออก

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More