พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ศาล รธน.ยืดเวลา 30 วัน “พิธา-ก้าวไกล” ส่งเอกสารประกอบพิจารณาคดี ม.112

วันนี้ (12 ส.ค.2566) นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพิจารณาคดีที่มีผู้ร้องว่าการกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และพรรคก้าวไกล ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ… เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่ ทั้งนี้ ศาลให้นายพิธา และพรรคก้าวไกล ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน

นายวรวิทย์ กล่าวว่า หลังครบกำหนดระยะเวลา 15 วัน ที่ศาลให้ส่งเอกสารประกอบนั้น ล่าสุดทางพรรคก้าวไกล ขอขยายเวลาออกไปอีก 30 วันนั้น โดยให้เหตุผลว่ามีเอกสารจำนวนมาก ต้องใช้เวลาในการรวบรวม โดยศาลอนุญาต ซึ่งเป็นเรื่องปกติและเป็นการปฏิบัติแบบเดียวกับทุกคดีที่ขอขยายเวลา ไม่มีการเลือกปฏิบัติ

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า กฎหมายไม่ได้กำหนดเอาไว้ว่าให้ขยายเวลาได้กี่ครั้ง ส่วนถามว่าแค่ไหนถึงจะถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมนั้น หากหลายครั้งเกินไป ศาลก็จะดูว่ามีเจตนาดึงเรื่องหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาทุกคดีของศาลไม่ได้ทำตามกระแสสังคม

ทั้งนี้ การร้องว่าบุคคลใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองตามบทบัญญัติมาตรา 49 บุคคลจะใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขไม่ได้นั้น หากศาลฟังว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองศาลก็จะสั่งให้หยุดการกระทำ แต่ไม่มีกรณีการยุบพรรค เพราะในคำร้องก็ไม่มีเรื่องนี้อยู่ แต่ถึงมีคำร้องก็ไม่สามารถสั่งได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะต้องพิจารณาว่าผิดหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผิดก็ค่อยส่งมา ถ้าเห็นว่าไม่ผิดก็ยกไป

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More