พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เปิดวาระประชุมครม.นัดสุดท้าย “รัฐบาลประยุทธ์”

วันนี้ (23 ส.ค.2566) เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นัดสุท้าย โดยวาระการประชุมทั้งหมดเป็นวาระเพื่อทราบ ซึ่งมาวาระที่น่าสนใจ

1.วาระเพื่อพิจารณา

ขออนุมัติการลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกับหน่วยยามฝั่งเวียดนาม ในความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล

2.วาระเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/อนุมัติ

รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีปัญหาการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย และการจัดระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้แก่คนจนเมืองในชุมชนแออัดของจังหวัดภูเก็ต

ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว-เขาสระบาป บางส่วน ในท้องที่ จ.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือ และป่ายางน้ำกลัดใต้ บางส่วน ในท้องที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าเชียงดาว ป่าแม่งัด และป่าแม่แตง จ.เชียงใหม่

ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ พ.ศ….

3.เรื่องเพื่อทราบ

ความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย และผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 30

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานและความคุ้มค่าในการจัดประชารัฐสวัสดิการ ประจำปี พ.ศ.2565 ปและรายงานการสำรวจความพึงพอใจ ในการจัดประชารัฐสวัสดิการ จากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ได้รับบริการทางสังคม ประจำปี พ.ศ.2565

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไหร่? “พล.อ.ประยุทธ์” สิ้นสุดหน้าที่หลังได้ นายกฯ คนที่30

โปรดเกล้าฯ “เศรษฐา” เป็นนายกฯ เลขาสภาฯ เตรียมอัญเชิญพระบรมราชโองการ

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More