พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

อัปเดต! “ครม.เศรษฐา 1” ลงตัว 90 เปอร์เซนต์ แกนนำพรรคนั่งรองนายกฯ ควบ รมว.

วันนี้ (26 ส.ค.2566) รายงานข่าวแจ้งว่า ในการจัดตั้ง ครม. “เศรษฐา 1” หลังจากโหวตนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ หลายครั้ง

ล่าสุด อัพเดต เวลา 20.00 น. วันที่ 26 ส.ค.2566

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง
รองนายกรัฐมนตรี 6-7 คน
– นายภูมิธรรม เวชชยชัย ควบ รมว.พาณิชย์
– นายอนุทิน ชาญวีรกูล ควบ รมว.มหาดไทย
– นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ควบ รมว.พลังงาน
– พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ควบ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– นายชูศักดิ์ ศิรินิล
– นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

รมต.ประจำสำนักนายกฯ
นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด

กระทรวงยุติธรรม
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม

กระทรวงพาณิชย์
– นายภูมิธรรม เวชยชัย รมว.พาณิชย์
– นางศุภมาส อิสรภักดี รมช.พาณิชย์
– นายไผ่ ลิกค์ รมช.พาณิชย์

กระทรวงกลาโหม
พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม

กระทรวงสาธารณสุข
– นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข
– นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สาธารณสุข

กระทรวงการต่างประเทศ
– นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รมว.ต่างประเทศ

กระทรวงพลังงาน
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.พลังงาน

กระทรวงการคลัง
– นายเศรษฐา ทวีสิน รมว.คลัง
– นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง
– นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.การท่องเที่ยวฯ

กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมฯ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมว.การอุดมศึกษาฯ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
– ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ
– นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรฯ
– นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมช.เกษตรฯ

กระทรวงคมนาคม
– นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม
– นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม
– นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลฯ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ

กระทรวงมหาดไทย
– นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย
– นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย
– นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์ รมช.มหาดไทย

กระทรวงแรงงาน
– นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม
นายสุทิน คลังแสง รมว.วัฒนธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ
– พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ
– นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศึกษาธิการ
– น.ส.ณหทัย ทิวไผ่งาม รมช.ศึกษาธิการ

กระทรวงอุตสาหกรรม
ม.ล.ชโยทิต กฤดากร รมว.อุตสาหกรรม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่องนโยบายฐานเงินเดือน 25,000 บ.ทำได้หรือขายฝัน ?

“เศรษฐา” ลงพื้นที่พังงา เตรียมดันขยายวีซาท่องเที่ยวเป็น 90 วัน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง อนุญาต เขตเมืองการบินตะวันออก สถานบริการเปิดได้ 24 ชม .

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More