พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'เครือข่ายครู' หวัง 'สุทิน' คุม ศธ. เชื่อมีประสบการณ์ วิสัยทัศน์ก้าวหน้า

เครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู ออกจดหมายเปิดผนึก ถึงเศรษฐา ทวีสิน แสดงความยินดีนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 พร้อมสนับสุน สุทิน คลังแสง นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ชี้มีวิสัยทัศน์ ทันโลกยุคใหม่ ใกล้ชิดบุคคลากร

27 ส.ค. 2566 เครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู ประกอบด้วย สหภาพครูแห่งชาติ สมาคมครู สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและองค์กรวิชาชีครูทั่วประเทศ ออกจดหมายเปิดผนึกถึง เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ความว่า

ในนามเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู ประกอบด้วย สหภาพครูแห่งชาติ สมาคมครู สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและองค์กรวิชาชีครูทั่วประเทศ ต่างมีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย และอีกประการสำคัญได้รับทราบจากสื่อมวลชนหลายแขนงว่าสุทิน คลังแสงได้รับพิจารณาจากพรรคเพื่อไทยให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำความชื่นชมยินดีจากบรรดา ครู คณาจารย์และบุคลาการทางการศึกษาทั่วประเทศ ในนามเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู ขอขอบพระคุณพรรคเพื่อไทยและท่านนายกรัฐมนตรี ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญทางด้านการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะสุทิน คลังแสงนับได้ว่านอกจากจะเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าทันต่อสถานการณ์ของโลกยุคใหม่แล้วยังเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์เคยทำงานใกล้ชิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งสามารถเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง และปฏิรูปการศึกษาที่ถูกปล่อยปะละเลยมาเกือบทศวรรษภายในรัฐบาล คสช.

นับจากนี้ไปภายใต้การนำของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสินเป็นผู้นำที่เข้มแข็งจะสามารถนำพาประเทศชาติและประชาชนฟันฝ่าอุปสรรคและก้าวผ่านวิกฤติของชาติ ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมและประเทศไปสู่ความเจริญไพบูลย์ในอนาคตสืบไป

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาส นี้

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More