พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เปิดประวัติ “ผู้บัญชาการเหล่าทัพ” ชุดใหม่ ตท.23 – 24 คุมกองทัพ

วันนี้ (30 ส.ค.2566) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้นายทหารรับราชการ ประจำปี 2566 ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จำนวน 761 รายชื่อ สำหรับตำแหน่งสำคัญ ดังนี้ 

อ่านข่าว : โปรดเกล้าฯ ผู้นำเหล่าทัพ – “พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์” ผบ.ทบ.

กองบัญชาการกองทัพไทย 

พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 24 ก่อนจะไปสอบเข้าโรงเรียนทหารบกที่เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา หรือ นายร้อย VMI (Virginia Military Institute) เคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรม ร.11 รอ.

ก่อนเป็น ผบ.พล.1 รอ. คุมกำลังรบกองทัพภาคที่ 1 แล้วขึ้นรองแม่ทัพภาคที่ 1 รองเสนาธิการทหารบก หัวหน้าคณะนายทหารฝ่าย เสธ.ประจำ ผบ.ทบ. ก่อนจะย้ายไปกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และขึ้นเป็น “ผู้บัญชาการทหารสูงสุด”

พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี

พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี

กองทัพบก

พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 23 นักเรียนนายร้อย จปร.รุ่นที่ 34 ซึ่งถือเป็นผู้บัญชาการทหารบกคอแดง คนที่ 3 ที่ต้องทำหน้าที่ ผบ.ฉก.ทม.รอ.904 เคยเติบโตมาจากหน่วย ร.21.รอ. เป็นทั้งผู้บังคับกองพันผู้บังคับการกรม แล้วไปเป็น ผบ.พล.ร 2 รอ. แม่ทัพภาคที่ 1 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และรองผู้บัญชาการทหารบก ก่อนที่จะมารับตำแหน่ง “ผู้บัญชาการทหารบก”

พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์

พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์

กองทัพเรือ

พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 23 เคยดำลงตำแหน่งสำคัญภายในกองทัพเรือ อาทิ ผู้บังคับการเรือหลวง ปิ่นเกล้า, ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจํากรุงแคนเบอร์ร่า ออสเตรเลีย และรักษาราชการแทนผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำกรุงเวลลิงตัน นิวซีแลนด์, นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ, เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ และเป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ในช่วงเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง จึงคาดว่าจะมาทำหน้าที่ในการสานต่อการกู้เรือ และผลักดันโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำ ก่อนที่จะมารับตำแหน่ง “ผู้บัญชาการทหารเรือ”

พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม

พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม

กองทัพอากาศ

พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 24 นายเรืออากาศ รุ่นที่ 31 เคยเป็นนักบินขับไล่หลายแบบ อาทิ F-5E/F Tiger shark, F-16A/B Fighting Falcon และJAS-39C Gripen นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองบิน 7 (Gripen) สุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยทูตไทยประจำกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร, รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ, เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ, เสนาธิการทหารอากาศ และผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านยุทธการ และเคยมีส่วนในการประสานโครงการจัดหาเครื่องขับไล่ F-35 ก่อนมารับตำแหน่ง “ผู้บัญชาการทหารอากาศ”

พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล

พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล

อ่านข่าวอื่น ๆ 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 514 นาย

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More