พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

แพทองธาร ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ 'ทักษิณ' ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษ

‘อิ๊งค์ ชินวัตร’ โพสต์ครอบครัวชินวัตร ซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณ หลังนายทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษ สัญญาจะใช้ความรู้และประสบการณ์ทั้งชีวิตทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และรับใช้สถาบันตลอดไป

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร โพสต์ Facebook และโซเชียลมีเดียส่วนตัวข้อความว่า “ข้าพเจ้า นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายทักษิณ ชินวัตร และครอบครัว รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และนายทักษิณ ชินวัตร จะใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทั้งชีวิต ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ สังคม ประชาชน และรับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

หลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการฯ  พระราชทานอภัยลดโทษ ให้นาย ทักษิณ ชินวัตร  อดีตนายกรัฐมนตรี เหลือจำคุกอีก 1 ปี จากโทษตามคำพิพกาษาให้จำคุก 8 ปี

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More