พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'พิเชษฐ์' นั่งหัวโต๊ะถกแบ่งประธาน กมธ. 'ไผ่' แจงได้กระทรวงเดียวกับ กมธ. ไม่เกี่ยวลดการตรวจสอบ

‘พิเชษฐ์’ นั่งหัวโต๊ะถกตัวแทนพรรค แบ่งประธาน กมธ. ‘ภูมิใจไทย’ เล็ง ‘กมธ.ศึกษาฯ’ ด้าน ‘ปชป.’ หวัง ‘กมธ.พาณิชย์’ ส่วน ‘ไผ่ ลิกค์’ แจงได้กระทรวงเดียวกับ กมธ. ไม่เกี่ยวลดการตรวจสอบ แต่งานจะเดินเร็วขึ้น

วันที่ 4 ก.ย. ที่อาคารรัฐสภา พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 เป็นประธานในการประชุมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร โดยมีตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆเข้าร่วม ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วเพื่อรับทราบสัดส่วนกรรมาธิการของแต่ละพรรคการเมือง

ก่อนเข้าประชุม ตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆ ยังสงวนท่าทีว่าสมาชิกพรรคของตนต้องการเป็นประธานคณะกรรมาธิการใดบ้าง แต่ก็มีบางส่วนยอมรับว่า ได้มีกรรมาธิการคณะที่หมายตาไว้

ด้าน ภราดร ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ที่มีสัดส่วนประธานกรรมาธิการ 5 ตำแหน่ง เผยว่า พรรคภูมิใจไทยต้องการประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา และคณะกรรมาธิการแรงงาน คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย และคณะกรรมาธิการการปกครอง

ส่วน ชัยชนะ เดชเดโช รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีสัดส่วนประธานกรรมาธิการ 2 ตำแหน่ง ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์ต้องการประธานคณะกรรมาธิการพาณิชย์ คณะกรรมาธิการคมนาคม คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน และคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค

สำหรับพรรคชาติไทยพัฒนา ที่มีสัดส่วนประธานกรรมาธิการ 1 ตำแหน่ง เสมอกัน เที่ยงธรรม โฆษกพรรค เผยว่า ต้องการประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อให้สอดคล้องกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

โดยเบื้องต้นพรรคชาติไทยพัฒนาได้ต่อรองกับพรรคเพื่อไทยลงตัวแล้ว แต่หากพรรคก้าวไกลต่อรองกับพรรคเพื่อไทยไม่ลงตัว ก็จะกระทบมาถึงพรรคชาติไทยพัฒนา เพราะพรรคก้าวไกลก็ต้องการกรรมาธิการคณะดังกล่าวเช่นกัน

ขณะที่ ไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ที่มีสัดส่วนประธานกรรมาธิการ 3 ตำแหน่ง กล่าวว่า ไม่ได้ต้องการคณะกรรมาธิการใดเป็นพิเศษ แต่ขออย่าให้มองว่าพรรคพลังประชารัฐได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงใด แล้วจะเป็นประธานของกรรมาธิการนั้น เพื่อลดการตรวจสอบ แต่อยากให้มองว่าหากเป็นกระทรวงและกรรมาธิการเดียวกัน จะทำให้การทำงานตามข้อร้องเรียนต่างๆ จะง่าย และรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม

สำหรับสัดส่วนของประธานกรรมาธิการของพรรคการเมืองต่างๆ คำนวณจากจำนวน สส. ที่แต่ละพรรคได้รับ ประกอบด้วย 

พรรคก้าวไกล 10 ตำแหน่ง

พรรคเพื่อไทย 10 ตำแหน่ง

พรรคภูมิใจไทย 5 ตำแหน่ง

พรรคพลังประชารัฐ 3 ตำแหน่ง

พรรครวมไทยสร้างชาติ 3 ตำแหน่ง

พรรคประชาธิปัตย์ 2 ตำแหน่ง

พรรคชาติไทยพัฒนา 1 ตำแหน่ง

พรรคประชาชาติ 1 ตำแหน่ง

สำหรับสัดส่วนกรรมาธิการสามัญ ทั้งหมด 525 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

พรรคก้าวไกล 158 ตำแหน่ง

พรรคเพื่อไทย 138 ตำแหน่ง

พรรคภูมิใจไทย 45 ตำแหน่ง

พรรคพลังประชารัฐ 42 ตำแหน่ง

พรรครวมไทยสร้างชาติ 3 ตำแหน่ง

พรรคประชาธิปัตย์ 26 ตำแหน่ง

พรรคชาติไทยพัฒนา 11 ตำแหน่ง

พรรคประชาชาติ 10 ตำแหน่ง

พรรคไทยสร้างไทย 6 ตำแหน่ง

พรรคชาติพัฒนากล้า 2 ตำแหน่ง

พรรคเพื่อไทรวมพลัง 2 ตำแหน่ง

พรรคเสรีรวมไทย 1 ตำแหน่ง

พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 ตำแหน่ง

พรรคใหม่ 1 ตำแหน่ง

พรรคท้องที่ไทย 1 ตำแหน่ง

พรรคเป็นธรรม 1 ตำแหน่ง

พรรคพลังสังคมใหม่ 1 ตำแหน่ง

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 1 ตำแหน่ง

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More