พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'สมบัติ ธรธรรม' ชวดนั่งกรรมการ ป.ป.ช. สว.โหวตให้แค่ 110 เสียง น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

‘วุฒิสภา’ ประชุมลับกว่า 2 ชั่วโมง พิจารณาชื่อ ‘สมบัติ ธรธรรม’ แคนดิเดตกรรมการ ป.ป.ช. ท้ายสุดชวดตำแหน่ง เพราะได้เสียงข้างมากแต่ไม่เกินกึ่งหนึ่ง

วันที่ 4 ก.ย. ในการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) วาระด่วนพิจารณาว่าด้วย การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามที่คณะกรรมาธิการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม แล้วเสร็จ โดยรายชื่อที่มีการเสนอและผ่านการตรวจสอบประวัติ และเสนอต่อที่ประชุม คือ สมบัติ ธรธรรม 

ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาในทางลับ โดยใช้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมง จากนั้นได้เปิดประชุมในทางเปิดเผยอีกครั้งและได้มีการให้สมาชิกลงมติว่า การพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการ ป.ป.ช. และให้บันทึกการประชุมเป็นไปในทางลับ โดยผลปรากฎว่า สมาชิกวุฒิสภา มีมติเห็นด้วย 182 เสียง ให้การลงคะแนนและบันทึกการประชุม ให้เก็บเป็นความลับ 

จากนั้นเมื่อเวลา 14.35 น. ที่ประชุมได้เปิดเผยผลการลงมติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. โดยผลการลงมติ มีเสียงเห็นชอบ 110 เสียง ไม่เห็นชอบ 84 เสียง ที่แม้จะได้เสียงข้างมาก แต่ผลคะแนนเห็นชอบไม่เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา หรือ 125 คะแนน ทำให้มติของที่ประชุมมีผลเท่ากับไม่เห็นชอบให้ สมบัติ ธรธรรม รับตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช.

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More