พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ศาลปกครองสูงสุดยืนไม่รับฟ้องคดีปลด “กัญชา” พ้นยาเสพติด

วันนี้ (4 ก.ย.2566) ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ในคดีที่นายสมิทธิ์ ศรีสนธิ์ กับพวกรวม 6 คน ยื่นฟ้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล ขณะนั้น) กับพวกรวม 2 คน กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศให้พืชกัญชาไม่เป็นยาเสพติดให้โทษอีกต่อไป

เนื่องจากศาลปกครองเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้ง 6 คน ไม่ได้เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จากการออกประกาศกระทรวงที่พิพาท ที่จะเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สั่งพักใบอนุญาต “ร้านขายกัญชา” ใกล้โรงเรียนย่านสีลม

หลากเสียงสะท้อน ถ้า “กัญชา” กลับเป็นยาเสพติด

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ สธ. ให้ “ช่อดอกกัญชา” เป็นสมุนไพรควบคุม

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More