พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เรื่องอะไรบ้าง? “ประชาชนอยากบอกกับ “ครม.เศรษฐา 1”

วันนี้ (8 ก.ย.2566) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ประชาชนอยากบอกอะไร ครม.เศรษฐา 1” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,042 คน (สำรวจทางภาคสนามและออนไลน์) ด้วยแบบสอบถามแบบปลายเปิด (ให้ผู้ตอบเขียนคำตอบด้วยตนเอง) สำรวจระหว่างวันที่ 4-7 ก.ย.นี้

พบว่า สิ่งที่อยากบอกกับนายกรัฐมตรี คือ อยากให้บริหารประเทศด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 45.99% ใช้ความสามารถในการเป็นผู้บริหารธุรกิจมาใช้ในการบริหารประเทศ 31.02% และทำตามนโยบายที่ให้ไว้ โดยเฉพาะเงินดิจิทัล 10,000 บาท 28.10%

โดยสิ่งที่ประชาชนอยากบอกรัฐมนตรีแต่ละกระทรวง อันดับ 1 มีดังนี้

 • รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทำงานรวดเร็ว สื่อสารชัดเจน 51.43%
 • รมว.ยุติธรรม บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 65.76%
 • รมว.พาณิชย์ ควบคุมราคาสินค้าไม่ให้แพงเกินไป 65.47%
 • รมว.กลาโหม ไม่เป็นเครื่องมือทางการเมือง รับฟังความเห็นทุกฝ่าย 48.90%
 • รมว.สาธารณสุข เพิ่มสิทธิสวัสดิการรักษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง 72.50%
 • รมว.ต่างประเทศ ยกระดับประเทศไทยสู่สากล สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับ 61.11%
 • รมว.พลังงาน ควบคุมราคาพลังงาน แก้ปัญหาราคาแพง 68.25%
 • รมว.คลัง บริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีวินัยทางการเงิน 70.77%
 • รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กระตุ้นการท่องเที่ยวและการกีฬา 40.96%
 • รมว.พัฒนาสังคมฯ ดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ 46.13%
 • รมว.อุดมศึกษาฯ พัฒนาการวิจัยเทคโนโลยี นำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ 42.26%
 • รมว.เกษตรและสหกรณ์ แก้ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ ประกันราคา 64.14%
 • รมว.คมนาคม ขยายเส้นทาง เชื่อมต่อการคมนาคม 54.79%
 • รมว.ดิจิทัลฯ แก้ปัญหามิจฉาชีพ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ 42.51%
 • รมว.ทรัพยากรฯ อนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 59.45%
 • รมว.มหาดไทย ไม่รับสินบน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 43.61%
 • รมว.มหาดไทย ไม่รับสินบน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 43.61%
 • รมว.แรงงาน ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 65.97%
 • รมว.วัฒนธรรม สืบสานวัฒนธรรมไทยให้สืบต่อไป  53.98%
 • รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายทุนเรียนฟรีถึงปริญญาตรี  53.09%
 • รมว.อุตสาหกรรม ส่งเสริมสินค้าอุตสาหกรรมไทย สินค้าการเกษตร 45.45%

จากผลการสำรวจจะเห็นได้ว่า หลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรี ครม.เศรษฐา 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประชาชนก็อยากให้แต่ละกระทรวงทำงานบนความรับผิดชอบตามเนื้องานของแต่ละกระทรวงให้ดียิ่งขึ้น ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ แก้และสะสางปัญหาเก่า พัฒนาสิ่งใหม่ ส่งเสริมจุดเด่นของประเทศไทยนำไปต่อยอด นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ทั้งนี้มาตรฐานขั้นพื้นฐานในการทำงานคือต้องมีความซื่อสัตย์ โปร่งใส และทำเพื่อประเทศชาติ จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลใหม่จะสร้างผลงานให้เป็นรูปธรรมเพื่อพิสูจน์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More