พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ถ่ายทอดสด แถลงนโยบายรัฐบาลเศรษฐา 11-12 ก.ย.66

การแถลงนโยบายของรัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน ต่อที่ประชุมรัฐสภา มีการประชุม 2 วัน คือวันจันทร์ ที่ 11 – 12 ก.ย.66 ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ก.ย. และเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 5 ก.ย.ที่ผ่านมา

อ่านข่าว : “วันนอร์” เผยกรอบแถลงนโยบายรัฐบาล 11-12 ก.ย. รวม 30 ชม.

การแถลงนโยบาย ใช้กรอบเวลารวม 30 ชั่วโมง แบ่งดังนี้

  • ประธานรัฐสภา 1 ชั่วโมง
  • ฝ่ายคณะรัฐมนตรี (ครม.) รวม 5 ชั่วโมง
  • สว. 5 ชั่วโมง
  • สส.ฝ่ายรัฐบาล 5 ชั่วโมง
  • สส.ฝ่ายค้าน 14 ชั่วโมง

สำหรับถ้อยแถลงนโยบายต่อรัฐสภา สาระสำคัญในการวางกรอบนโยบายในการบริหารและพัฒนาประเทศ ตามกรอบความเร่งด่วน ได้แก่

กรอบระยะสั้น รัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นการใช้จ่าย จุดประกายให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจกลับมาเติบโตอีกครั้ง ประกอบกับการเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชนอย่างเร่งด่วน และรวดเร็ว

กรอบระยะกลาง และระยะยาว รัฐบาลจะเสริมขีดความสามารถให้กับประชาชน ผ่านการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้กับประชาชนทุกคน

นโยบายเร่งด่วน

  • เติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet
  • แก้ปัญหาหนี้สิน ทั้งในภาคเกษตรกร ภาคธุรกิจ และประชาชน
  • ลดภาระค่าใช้จ่ายราคาพลังงาน ค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
  • สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
  • การแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ

ขุนพลก้าวไกล-ประชาธิปัตย์ ลุยซักฟอกนโยบาย

ขณะที่พรรคก้าวไกล ล่าสุด นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะเลขาธิการพรรคฯ กล่าวถึงความพร้อมของพรรคในการอภิปรายนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ว่า พรรคก้าวไกล จัด สส.อภิปราย 30 คน ซึ่งมีทั้ง สส.หน้าใหม่ เช่น สส.ภูเก็ต ขอนแก่น และ สส.กรุงเทพมหานคร รวมถึง สส.หน้าเก่าผสมกันไป

โดยจะอภิปรายให้ครอบคลุมทุกเรื่อง ทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสวัสดิการ เพื่อตรวจสอบ ตั้งคำถาม และข้อสังเกตว่า นโยบายต่างๆ จะสะท้อนเนื้อแท้ของรัฐบาล พร้อมยอมรับว่า เนื้อหาในร่างนโยบายยังคลุมเครือ ค่อนข้างผิดหวัง และยังไม่ชัดเจนว่า จะเป็นความหวังได้หรือไม่ และจะดำเนินการให้บรรลุได้อย่างไร เพราะไม่มีการกำหนดตัวชี้วัด และระยะเวลา

ด้าน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าได้รับการจัดสรรเวลาจากฝ่ายค้าน 2 ชั่วโมง 15 นาที

พรรคจะเน้นอภิปรายทั้งด้าน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมี สส. แจ้งความจำนงอภิปรายมา 15 คน ตนจะเป็นผู้อภิปรายคนแรก รวมทั้งนายชวน หลีกภัย และ สส.ใหม่ของพรรคอีกหลายคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

“ก้าวไกล” จัด 30 สส.ชำแหละนโยบายรัฐบาล ชี้สลายขั้วหรือจับขั้วใหม่ 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More