พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ขนส่งฯปิ๊ง ประมูลทะเบียนรถ คาดได้ไม่ต่ำกว่า 50 ล้าน ช่วยคนพิการจากภัยการใช้รถใช้ถนน

กรมการขนส่งทางบก ปิ๊งไอเดีย ประมูลทะเบียนรถ ‘หมวดอักษร 1ขข’ คาดได้รายได้ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท ช่วยคนพิการจากภัยการใช้รถใช้ถนน

เสกสม อัครพันธ์ุ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน “หมวดอักษร 1ขข” ในวันที่ 9 – 10 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมาตุลี ชั้น 3 อาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน (GPS) กรมการขนส่งทางบก เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) และนำไปใช้ในกิจกรรมเสริมสร้าง ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งสนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ในการประมูลครั้งนี้คาดว่าหมายเลขทะเบียนที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ “1ขข 1111” ซึ่งคาดว่าจะมียอดรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษร 1ขข ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท โดยความพิเศษในการประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษร 1ขข มาในคอนเซ็ปต์ “ขุมทรัพย์เศรษฐี ของดีมหานคร” โดยในความหมายของศาสตร์ตัวเลข เป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลด้วยเลข 1 ซึ่งเป็นเลขของความเป็นผู้นำ อีกทั้งหมวดอักษรยังเป็นหมวด ขข ซึ่งเป็นอักษร

ที่มีความหมายพ้องเสียงคำว่า “ขอ” จะช่วยในเรื่องการขอพร ขอโชคลาภ ขอความสำเร็จ ขอสิ่งที่ปรารถนา และอีกความหมายหนึ่งคือคำว่า “ตะขอ” เพื่อนำไปเก็บเกี่ยวสิ่งดี ๆ ทั้งด้านการลงทุนหรือผลผลิตกำไรที่งอกเงย เมื่อมีเลขหนึ่งและหมวดคู่อักษรรวมกันเป็น 1 ขข จะหมายถึงการเป็นที่หนึ่งในการขอความสำเร็จเป็นคนแรกในเรื่องต่าง ๆ และการขอในสิ่งที่ต้องการจะได้ผลลัพธ์แบบทวีคูณ 1ขข จึงเป็นหมวดหมายเลขทะเบียนรถที่ช่วยเสริมมงคลในเรื่องต่าง ๆ ทั้งโชคลาภและการงาน

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนได้ที่ บูธประชาสัมพันธ์ของกรมการขนส่งทางบก ระหว่างวันที่ 7 – 10 กันยายน 2566 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว หรือลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ www.Tabienrod.com รวมถึงสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองที่กรมการขนส่งทางบก อาคาร 2 ชั้น 5 โดยต้องเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบไปด้วย ใบลงทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หลักฐานการชำระเงิน และหน้าบัญชีธนาคาร โดยช่องทางการประมูลมีด้วยกัน 3 ช่องทาง

คือ 1. ทางวาจาในห้องประมูล ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน (GPS) กรมการขนส่งทางบก 

2. ทางอินเทอร์เน็ต www.Tabienrod.com

3. ทางโทรศัพท์ สามารถติดตามรายละเอียดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษร 1ขข เพิ่มเติมได้ทาง www.tabienrod.com หรือสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 0-2272-5937 สายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร.1584 หรือ 0-2271-8888

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More