พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ไทยสร้างไทยแถลงจุดยืนในฐานะฝ่ายค้าน พร้อมซักนโยบายรัฐบาล รักษาผลประโยชน์ประชาชน

ไทยสร้างไทย ออกแถลงการณ์จุดยืนในฐานะฝ่ายค้าน พร้อมทำหน้าที่ซักถามแนวนโยบายรัฐบาล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติให้ดีที่สุด

พรรคไทยสร้างไทยออกแถลงการณ์ระบุว่า การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2566 นี้ พรรคไทยสร้างไทยจะทำหน้าที่ในการอภิปรายและซักถามแนวนโยบาย รายละเอียด ตลอดจนกระบวนการดำเนินงานในระยะเวลา 4 ปีของรัฐบาล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติให้ดีที่สุด อย่างตรงไปตรงมา โดยมีคณะทำงานตรวจสอบทั้งภาพรวมและตามรายกระทรวง

เราจะไม่เป็นฝ่ายค้านที่ค้านทุกเรื่อง หรือใช้วาทกรรมที่สร้างความแตกแยกเกลียดชังในหมู่ประชาชน ถ้ารัฐบาลตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ ตามที่ได้แถลงไว้ในวันรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เราพร้อมให้ความร่วมมือและร่วมเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนวาระเหล่านั้นให้สำเร็จ แต่ถ้ารัฐบาลทำไม่ถูกต้อง มีการทุจริต หรือทำให้ผลประโยชน์ของประชาชนต้องเสียหาย เราจะทำหน้าที่ของเราอย่างไม่หวั่นเกรงต่อการใช้อำนาจและหน้าที่นั้นแต่อย่างใด

สำหรับวาระการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เรามีจุดยืนชัดเจนมาตั้งแต่ต้นว่า เราสนับสนุนการแก้ไข โดยยกเว้นหมวด 1 และหมวด 2 ผ่านสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. ที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน เพื่อมาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ในหมวดที่เหลือทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อขจัดกับดักเผด็จการสืบทอดอำนาจ และเพื่อสร้างประชาธิปไตย ในเรื่องนี้พรรคไทยสร้างไทยได้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่า ในการแถลงนโยบายของรัฐบาลนั้น ได้ปรากฏถึงการผลักดันการจัดทำประชามติ เพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญด้วย เพียงแต่ยังไม่มีการลงรายละเอียดถึงแนวทางการดำเนินการ และกรอบเวลาที่ชัดเจน

พรรคไทยสร้างไทยขอยืนยันว่าเราพร้อมสนับสนุนและผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้สำเร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อแก้ไขวิกฤติการเมืองและสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง นำพาบ้านเมืองออกจากความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ำ และความตกต่ำในทุกๆ ด้าน

เรายึดถือหลักการว่าประชาชน คือ ศูนย์กลางของการปกครอง และทุกฝ่ายต้องเคารพการตัดสินใจ รวมถึงเจตนารมณ์ของประชาชน ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อประชาชน

พรรคไทยสร้างไทยจะรักษาสัญญา ที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งว่า เราไม่สนับสนุนพรรคการเมืองสืบทอดอำนาจ จะไม่เป็นนั่งร้านและที่เหยียบยืนให้กับเผด็จการ ดังนั้น เราจึงไม่ร่วมสังฆกรรมในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีที่มาจากรัฐบาลแบบข้ามขั้วด้วยการงดออกเสียง และไม่เข้าร่วมรัฐบาลที่มีพรรคการเมืองสืบทอดอำนาจ

ถึงแม้เราจะเป็นพรรคการเมืองที่เพิ่งก่อตั้ง และมี สส. เพียง 6 คน แต่ สส. ของเราทุกคนจะเป็นผู้แทนประชาชนที่มีคุณภาพ ทำงานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More