พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'เศรษฐา' เซ็นตั้ง 9 ที่ปรึกษานายกฯ 'กิตติรัตน์' นั่งประธาน 'เทวัญ-พิมล-พิชิต' ผงาด

‘เศรษฐา’ เซ็นตั้ง 9 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี “กิตติรัตน์” นั่ง ประธาน “เทวัญ-พิมล-พิชิต” ผงาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่234/2566 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษา 

ขณะที่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย เทวัญ ลิปตพัลลภ 

พิชัย ชุณหวชิร

ศุภนิจ จัยวัฒน์

ผู้ช่วยศาตราจารย์พิมล ศรีวิกรม์

พิชิต ชื่นบาน

ชลธิศ สุรัสวดี

ชัย วัชรงค์

และสุรยุทธ์ ทวีกุลวัฒน์ 

โดยให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ตามที่ได้รับการร้องขอและให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาฯ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของราชการโดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More