พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เร่งแก้ 'ยาเสพติด' ผนึกกำลังหลายส่วน ‘เศรษฐา’ ถกแผน ‘เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย’

‘เศรษฐา’ ผนึกกำลังถกแผนแก้ปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ยึดหลัก ‘เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย’ พร้อมถกแผน 3 ระยะ หวังครอบครัวเป็นสถาบันที่เข้มแข็ง

วันที่ 17 ก.ย. 2566 ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยมี อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, พรหมมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม, วิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส., พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และหัวหน้าหน่วยราชการจากกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุม

LINE_ALBUM_นายกฯร่วมประชุมป้อมกันปราบปรามยาเสพต_230917_2.jpg

นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำนโยบายรัฐบาลให้หน่วยงานราชการบูรณาการ และเป็นเสาหลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ร่วมกับการปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยยึดหลักการ “เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย” ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและเป็นระบบ ในขณะที่ผู้ค้าต้องปราบปรามอย่างเข้มข้น และยึดทรัพย์ 

พร้อมถกแผน 3 ระยะ เพื่อลดปัญหายาเสพติดในสังคม และให้ประเทศไทยกลับมามีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจัง และมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่วัดผลได้

ด้าน วิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้กล่าวถึงการเผาทำลายยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดที่สามารถทำได้รวดเร็วขึ้น ไม่ต้องรอคดีสิ้นสุดซึ่งบางคดีใช้เวลาเป็น 10 ปีซึ่งช่วยลดภาระในการเก็บรักษาได้จำนวนมาก

นอกจากนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งให้สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นสถานที่เก็บรักษายาเสพติดของกลาง เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2566 เพื่อให้การดำเนินการเก็บรักษายาเสพติดของกลางเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ส. ว่าด้วยการตรวจรับ การตรวจพิสูจน์ การเก็บรักษา การทำลาย การนำไปใช้ประโยชน์ และการรายงานยาเสพติด พ.ศ. 2565 ทำให้ กระบวนการ ตรวจรับเก็บรักษาและทำลายยาเสพติด สามารถดำเนินการได้โดย สำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดทำได้รวดเร็วขึ้น และลดภาระการเก็บรักษา 

ทั้งนี้ เศรษฐา ยังได้เน้นย้ำในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า ยาเสพติดที่จับมาได้นั้น จะถูกทำลายโดยเร็วหลังการตรวจพิสูจน์ ไม่มีการนำมาเวียนขายได้อีกแต่อย่างใด โดยการทำลายยาเสพติดจะต้องทำอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับการจับกุมยาเสพติด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนว่ากระบวนการมีความโปร่งใสทุกขั้นตอน และสามารถตรวจสอบได้

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More