พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

“ทักษิณ” ไม่เข้าเกณฑ์พักโทษ ชี้ต้องจำคุกอย่างน้อย 6 เดือนก่อน

วันนี้ (18 ก.ย.2566) จากกรณีที่มีการรายงานข่าวว่านายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และในฐานะผู้ต้องขังเด็ดขาด ได้ดำเนินการยื่นเอกสารต่อเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เพื่อขอเข้าโครงการพักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง หรือพิการ หรือมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปนั้น

นายสิทธิ สุธีวงศ์ โฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงประเด็นนี้ว่า นายทักษิณหรือครอบครัวยังไม่ได้มีการยื่นขอพักโทษ

ขณะที่กระบวนการขอพักโทษนั้นเป็นกระบวนการที่เรือนจำฯ จะเป็นผู้พิจารณายื่นเรื่องให้กรมราชทัณฑ์พิจารณา โดยการยื่นรายชื่อบุคคลที่จะดำเนินการพักโทษได้ จะต้องพิจารณาจาก คุณสมบัติของนักโทษรายนั้นๆ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือแบบปกติ นักโทษรายนั้นๆ จะต้องโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของโทษจำคุกที่ได้รับ และแบบพิเศษ มีเกณฑ์แยกย่อย 3 ข้อ คือ จะต้องเป็นนักโทษที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป, มีภาวะป่วยชราภาพ และต้องโทษไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของโทษจำคุก หรือต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งในกรณีของนายทักษิณ สามารถเข้าเกณฑ์ได้ทั้งแบบปกติและแบบพิเศษเพราะนายทักษิณเองถือเป็นผู้ต้องขังสูงอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไปและป่วยร่วมด้วย

โฆษกราชทัณฑ์ ระบุว่า หากดูคุณสมบัติของนายทักษิณแล้วก็อาจจะได้รับการพิจารณาเข้าโครงการพักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง หรือพิการ หรือมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป

แต่ตามกฎหมาย ระบุ ชัดเจนว่า จะต้องมีการรับโทษจำคุกไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือตั้งแต่ 6 เดือน อย่างใดอย่างหนึ่ง มากกว่า 

ซึ่งปัจจุบันนายทักษิณได้การอภัยลดโทษเหลือจำคุกเพียง 1 ปี ดังนั้นการรับโทษ 1 ใน 3 ของนายทักษิณ ก็คือ 4 เดือน แต่ตามกฎหมายมีการระบุว่า หรือ 6 เดือน อย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่า จะเท่ากับว่า

นายทักษิณจะต้องจำคุกอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งจะไปสิ้นสุดอยู่ที่ห้วงเดือน ก.พ.2567 ดังนั้นการยื่นขอพักโทษมาก่อนก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เพราะไม่เข้าเกณฑ์

แต่หากมีการยื่นจริง ก็จะเป็นการเสนอรายชื่อพร้อมผู้ต้องขังรายอื่น และเข้าสู่การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการพักการลงโทษ ของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งจะเกิดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง เป็นปกติ

โฆษกราชทัณฑ์ ยังกล่าวถึงประเด็นการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจ ของนายทักษิณ ด้วยว่า ตอนนี้ใกล้ครบกำหนดระยะเวลา 30 วัน สำหรับการนอนพักรักษาตัวภายนอกเรือนจำแล้ว ทางเรือนจำหรือราชทัณฑ์ ซึ่งตามแนวปฏิบัติแล้ว ทีมแพทย์ผู้รักษาจะส่งผลประเมินเรื่องสุขภาพมาให้เรือนจำและกรมราชทัณฑ์ เพื่อพิจารณาอาการและความจำเป็นต่อการรักษานอกเรือนจำ จากความเห็นของแพทย์เป็นสำคัญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

คปท.จี้ “ผบ.ตร.” สั่ง “แพทย์ใหญ่” เปิดอาการ “ทักษิณ” คลายสงสัยไม่ป่วยจริง

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More