พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

“กิตติศักดิ์” ไม่ผิดจริยธรรมปมถูกร้องผู้มีอิทธิพลวัดบางคลาน

วันนี้ (18 ก.ย.2566) นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 ทำหน้า ที่ประธานการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณา รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

จริยธรรมสมาชิกวุฒิสภา ของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สว.ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ.2563 ข้อ 42

ผลการลงมติ เห็นชอบกับรายงานกรรมการ 93 เสียง ไม่เห็นชอบ 33 เสียง และไม่ออกเสียง 37 คน ซึ่งถือว่านายกกิตติศักดิ์ไม่ได้ทำการใดตามที่ถูกต้องเรียนจริยธรรม เพราะคะแนนเสียงเห็นชอบนั้น มีไม่ถึงกึ่งหนึ่งของ สว. 124 เสียง

สำหรับเรื่องร้องเรียน นายกิตติศักดิ์ ว่า เข้าข่ายผิดประมวลจริยธรรมของ ส.ว. และกรรมาธิการ พ.ศ.2563 หรือไม่ เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่วัดหิรัญญาราม หรือวัดบางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร ซึ่งนายกิตติศักดิ์เข้าไปเกี่ยวข้องและถูกร้องเรียนว่าทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล และไม่ยอมให้เจ้าอาวาสวัดบางคลานที่ถูกแต่งตั้งอย่างถูกต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More