พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

กกต.รับรองผลเลือกตั้งซ่อม สส.ระยอง “พงศกร” จากก้าวไกล

วันนี้ (19 ก.ย.2566) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. เปิดเผยว่า กกต. มีมติรับรองประกาศผลการเลือกตั้งซ่อม สส.ระยอง เขต 3 แล้ว โดยนายพงศธร ศรเพชรนรินทร์ ชนะการเลือกตั้ง ให้ผู้ชนะการเลือกตั้งมารับใบประกาศการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.เป็นต้นไป เวลา 08.00-16.00 น.

หลังได้ตรวจสอบคำร้องเรียนก่อนการประกาศผลแล้ว และได้รับรายงานจากผู้ตรวจการเลือกตั้ง ที่ให้ความเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงมีการประกาศผล สำหรับเรื่องร้องเรียนทาง ผอ.กกต. จังหวัดระยองว่ามีเรื่องร้องเรียน มาระหว่างวันที่ 18 และ 19 ก.ย.แต่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ได้เป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งจึงไม่รับเรื่องไว้

เลขาธิการ กกต. กล่าวถึงการเตรียมเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหลังจากที่ สมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันครบวาระในช่วงเดือน พ.ค.2567 ว่าการดำเนินการจะเป็นไปตามวาระงานปฏิทินที่เตรียมไว้ ซึ่งในขณะนี้สำนักงานได้เตรียมความพร้อมซักซ้อมตามระเบียบกฎหมาย ในการประสานงานให้เกิดความเรียบร้อย ในภาพรวมจัดการเลือกตั้งเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาอะไร แม้ว่าประชาชนจะอาจยังไม่คุ้นเคยในระบบเลือกตั้งแบบกลุ่มอาชีพ

คิดว่าการเริ่มประชาสัมพันธ์การวางแผนงานที่ดี จะทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนเรื่องการทำประชามติเป็นลักษณะเดียวกัน และวันนี้สำนักงานได้ส่งรายชื่อที่ประชาชนเข้าชื่อเพื่อให้มีการออกเสียงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ จากที่ส่งรายชื่อมากว่า 210,000 ชื่อได้มีการตรวจสอบแล้วเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดจำนวน 159,000 ชื่อและวันนี้ได้ส่งไปที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว

นายแสวงระบุว่า ขณะนี้สำนักงานไม่ได้คำนวณเรื่องการใช้งบประมาณการจะทำประชามติไว้ แต่คาดว่าจะมีการเพิ่มเรื่องของการอำนวยความสะดวกประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติที่มีจำนวนมากขึ้น เช่น หน่วยเลือกตั้ง และการบริหารจัดการคล้ายกับการจัดการเลือกตั้ง สส. แต่ความซับซ้อนและงบประมาณจะน้อยในบางเรื่อง เช่นการพิมพ์บัตร เชื่อว่าการบริหารจัดการจะง่ายกว่าแต่ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องงบประมาณ

เลขาธิการ กกต. ยังกล่าวถึงการถอดบทเรียนการเลือกตั้ง สส. ปี 2566 ด้วยหวังเป้าหมายใหญ่คือให้การเลือกตั้งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการบริหารจัดการเลือกตั้งที่ดีพร้อมทั้งการให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง และการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนทันต่อเหตุการณ์คือโจทย์ของสำนักงาน กกต. และจะต้องประหยัดงบประมาณ

หัวใจสำคัญคือการทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายและประชาชนสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างสะดวก เหมือนอยากให้การเลือกตั้งที่เรียกว่าฟรีแอนด์แฟร์

นายแสวง ยังกล่าวว่าหลังจากนี้ต้องรอติดตามแนวทางการแก้รัฐธรรมนูญว่าจะมีส่วนที่ส่งผลต่อสำนักงาน กกต. หรือกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ ซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้ พร้อมย้ำความตั้งใจของสำนักงาน กกต. คือการทำให้การเลือกตั้งฟรีแอนด์แฟร์ ให้ง่ายเข้าไว้ เพราะการเลือกตั้งมีประชาชนออกไปใช้สิทธิเรา 50 ล้านคน และมีกรรมการประจำหน่วยอีก 1,000,000 คน โดยเชื่อว่าทุกคนต้องการเห็นความโปร่งใสในการเลือกตั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

“พิธา” ชี้กระดุมเม็ดแรก “ก้าวไกล” ชนะเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 3 ระยอง

“พงศธร” ก้าวไกลคะแนนนำเลือกตั้งซ่อมระยอง “พิธา” ขอบคุณ ปชช.ใช้สิทธิ

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More