พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

กกต.-คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ถอดบทเรียนเลือกตั้ง 2566

วันนี้ (19 ก.ย.2566) สำนักงาน กกต. และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมทำแบบประเมินผลและถอดบทเรียนการจัดการเลือกตั้ง สส.ปี 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. หวังการถอดบทเรียนจะทำให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปสุจริตเที่ยงธรรมมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชน

รศ.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายงานผลการศึกษาประเมินการเลือกตั้ง สส.ปี 2566 ยืนยันข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลตรงไปตรงมาจากการสำรวจความเห็น ส่วนข้อเสนอแนะจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ เรื่องการรับรู้ข่าวจำนวน 2,643 คน ในพื้นที่ 24 จังหวัด โดยในความคิดเห็นของประชาชน 5,354 คน ใน 30 จังหวัด

และพบว่าประชาชนร้อยละ 55.6 พอใจการประกาศผลการเลือกตั้ง ส่วนร้อยละ 21.3 ไม่พอใจ ขณะที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งร้อยละ 25.8 พึงพอใจและเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์โปร่งใสและเป็นธรรมเป็นมืออาชีพ ขณะที่ร้อยละ 54.8 ไม่เห็นด้วย ทั้งนี้มีประชาชนร้อยละ 19.4 ไม่ต้องการตอบ

ในการเลือกตั้งวันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา ในช่วงเวลาการเลือกตั้งพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิ์ช่วงเวลา 08.00-15.00 น. มากที่สุด รองลงมาเป็นช่วงเวลา 15.01-17.00 น.

ซึ่งปัจจุบันการรับข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งจะมาจากทีวี และในจำนวนที่ใกล้เคียงกันคือรับทราบข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊ก และจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะภายหลังว่า กกต. จะปรับยุทธศาสตร์การสื่อสารอย่างไร

นอกจากนี้ยังพบว่าการสื่อสารของ กกต. ยังไม่ถึงประชาชน ทั้งเอกสารถึงผู้ทีสิทธิ์เลือกตั้ง ข้อมูลหน่วยเลือกตั้งและการลงคะแนน โดยสิ่งที่เป็นประเด็นมากที่สุดคือความเห็นต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง แต่ประชาชนให้คะแนนยังก้ำกึ่งเนื่องจากเกิดปัญหาในการจัดการเลือกตั้ง ส่วนการนับคะแนนยังมีผลประเมินในระดับปานกลาง

และสิ่งที่มีข้อเสนอให้มีการปรับปรุงจัดการเลือกตั้งมีจำนวนมากถึง 4,000 คำตอบ เป็นเรื่องการปรับปรุงการทำงานให้มีมาตรฐานของ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) การประกาศรับรองให้เร็วขึ้น และการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการขาดแคนทรัพยากรในการเลือกตั้ง

ส่วนเรื่องที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องการให้ กกต. ปรับปรุงการลงคะแนนเลือกตั้งโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริม

– ต้องการให้ กกต.ไม่ได้มาจากการแต่งตั้งของสำนักงานหรืออำนาจ คสช. ที่อาจไม่มีความเป็นธรรมทางการเมือง

– ทำบัตรเลือกตั้งให้มีข้อมูลผู้สมัครและพรรคการเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ

– ประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการเร็วกว่าเดิม

– ความโปร่งใสและความรวดเร็วในการตรวจรับรอง สส. พี่ตามกฏหมายปัจจุบันใช้ระยะเวลากว่า 60 วัน ทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความไม่ชอบมาพากล

และยังมีข้อเสนอแนะให้ กกต. ลาออกไปทั้งชุด และตัดสิทธิ์เข้าทำงานต่อในอนาคต และเสนอแนะให้ตรวจสอบความสุจริตจากการนับคะแนนเลือกตั้งให้เข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะเปิดให้ประชาชนสามารถขอติดตามผลคะแนนเลือกตั้งได้

ประเด็นข้อเสนอให้มีเวลาเตรียมการจัดการเลือกตั้งนานขึ้นและเสนอให้มีการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้ามากกว่า 1 วัน ทำเป็นศูนย์เลือกตั้งล่วงหน้าตามที่ต่าง ๆ เช่น ออสเตรเลีย ให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้ามากกว่า 1 วัน เปิดเลือกตั้งล่วงหน้าระหว่างวันที่ 9 – 20 พ.ค. และยังพบปัญหาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ กกต.การจัดการงบประมาณที่เหมาะสม ซึ่งมีการใช้งบประมาณ 4,657 ล้านบาท

รวมถึงการปรับปรุงวิธีขั้นตอนอุปกรณ์ในการทำงาน โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่นการนับคะแนน การรายงานในแบบฟอร์ม สส. 5/5 ยังไงก็เสนอเรื่องปรับองแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรค เช่นการแบ่งเขตต้องให้มีสัดส่วนประชากรต่างกันไม่เกินร้อยละ 10 หรือบัตรเลือกตั้งพรรคเดียวกันควรเป็นหมายเลขเดียวกันทั้ง สส.เขต และบัญชีรายชื่อ สุดท้ายการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธากลับคืน

น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิช สส.เพื่อไทย ยังสะท้อนปัญหาเรื่องบัตรเลือกตั้งพรรคเดียวเบอร์ต่างกัน เนื่องจากทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและไม่ได้สะท้อนเจตจำนงของประชาชนในการเลือกตั้งอย่างแท้จริง

นายปริญญา เทวานฤมิตนกุล นักวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์กล่าวถึงระบบการเลือกตั้งที่การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีจำนวนบัตรเสียจำนวนมาก รวมถึงบัตรการงดออกเสียงของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดย สส.เขตมีบัตรเสียร้อยละ 3.69 ขณะที่แบบบัญชีรายชื่อ 3.82 ชี้ว่าเป็นปัญหาที่บัตรเลือกตั้ง

พร้อมกันนี้ตั้งข้อสังเกตว่าพรรคการเมืองที่ได้หมายเลขประจำพรรคเลขหลักเดียวได้รับคะแนนบัญชีรายชื่อจำนวนมากผิดสังเกต อาจเป็นไปได้ว่าเกิดจากการกล่าวผิด ยังเสนอ กกต. ให้ทำให้ไปรษณ์ทุกที่เป็นหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า

นอกจากนี้ยังยังกล่าวถึงปัญหาการแบ่งเขตที่ทำให้ประชาชนสับสน ก่อนจะเสนอให้มีการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อขจัดปัญหาการเลือกตั้ง

อ่านข่าวอื่นๆ

แจ้ง 2 ข้อหา-ตั้งกก.สอบการเงิน สบอ.6 ยักยอก 9.5 ล้านบาท

จับกระแสการเมือง : วันที่ 19 ก.ย. 66 จัดโควต้าเก้าอี้ประธาน กมธ.ไม่ลงตัว ส่อเค้าวุ่นจ่อจับฉลาก

ชำแหละงบฯ งานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี การเบิกจ่ายส่อล่าช้า

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More