พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

โฆษกรัฐบาลแจงแนวทางรักษาความลับ ครม.เป็นเรื่องปกติ เน้นรักษาสัมพันธ์ ตปท.

โฆษกรัฐบาลแจงข่าว ครม.เห็นชอบแนวทางรักษาความลับราชการในการประชุม ครม. เป็นเรื่องปกติทำมา 20 ปี สาระไม่เผยแพร่ข่าวที่กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

วันที่ 21 ก.ย. 2566 ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีข่าวมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ แนวทางปฏิบัติในการรักษาความลับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน ถ้าหากฝ่าฝืนฟันวินัยร้ายแรงมีโทษปลดออก-ไล่ออกจากราชการ ว่า เรื่องดังกล่าว เป็นมติ ครม.รับทราบแนวทางปฏิบัติ’ ในการรักษาความลับของราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ครม. และการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน ซึ่งกระทำต่อเนื่องกันมา ย้อนหลังกว่า 20 ปี โดยเรื่องดังกล่าว เป็นปกติ ในการแจ้งผู้เข้าร่วมประชุม ครม. ถึงแนวทางปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญคือ ไม่เผยแพร่ข้อมูลใดๆ ในที่ประชุม ครม. โดยเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา อาจมีความอ่อนไหว และมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และหรือผลประโยชน์แห่งชาติ แต่หากเรื่องที่เป็นมติเห็นชอบ อนุมัติแล้ว สามารถเผยแพร่สื่อสารได้ตามเหมาะสม

ชัย ระบุว่า เรื่องใดมีผลกระทบอ่อนไหว ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรง เป็นผู้ชี้แจงหลัก และให้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่และอำนาจให้ข่าวสารการประชุม-มติ-การดำเนินงาน ครม และชี้แจงต่อสาธารณชนหากมีการเสนอข่าวคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More