พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เช็กชื่อ สส. 91 คน ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน 22 ก.ย.นี้

วันนี้ (20 ก.ย.2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีกำหนดเปิดเผยแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 ก.ค.2566 จำนวนทั้งสิ้น 91 คน โดยจะเปิดเผยในวันที่ 22 ก.ย.นี้ ที่ห้องแสดงบัญชีทรัพย์สินฯ อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ

สำหรับรายชื่อ สส. 91 คนที่ ป.ป.ช.เตรียมเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน ประกอบด้วย

1. น.ส.กาญจนา จังหวะ
2. นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์
3. นายจักรัตน์ พั้วช่วย
4. นายไชยชนก ชิดชอบ
5. นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
6. นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
7. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
8. นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
9. นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส
10. นายสุชาติ ตันเจริญ
11. นายสุรเกียรติ เทียนทอง
12. นายสุรพันธ์ ไวยากรณ์
13. นายเอกราช ช่างเหลา
14. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง
15. นายชูชัย มุ่งเจริญพร
16. นายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ
17. นายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์
18. น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย
19. นายไผ่ ลิกค์
20. นายพัฒนา สัพโส

21. นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ
22. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์
23. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
24. นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์
25. นายอลงกต มณีกาศ
26. นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
27. นางขวัญเรือน เทียนทอง
28. นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
29. นายทรงยศ รามสูต
30. นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์
31. น.ส.พิมพฤดา ตันจราจรักษ์
32. นายภราดร ปริศนานันทกุล
33. นายฤกษ์ อยู่ดี
34. น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
35. นายวุฒินันท์ บุญชู
36. นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
37. นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
38. นายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข
39. นายอำนาจ วิลาวัลย์
40. นายชัยเกษม นิติสิริ

41. นายนิคม บุญวิเศษ
42. นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ
43. นายนพดล ทิพยชล
44. นายภัณฑิล น่วมเจิม
45. น.ส.รัชนก สุขประเสริฐ
46. นายรุ่งโรจน์ ทองศรี
47. นายวรภพ วิริยะโรจน์
48. นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ
49. นายศักดิ์ชาย ตันเจริญ
50. นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
51. นายอภิชา เลิศพชรกมล
52. นายเอกราช อุดมอำนวย
53. นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์
54. นายธนาธร โล่ห์สุนทร
55. นายนรินทร์ คลังผา
56. นางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร
57. นายพชร จันทรรวงทอง
58. นายพิชัย แจ้งจรรยาวงศ์
59. นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
60. นพ.ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ

61. นายมานพ ศรีผึ้ง
62. นายมณเฑียร สงฆ์ประชา
63. นายศาสตรา ศรีปาน
64. นายสมศักดิ์ บุญประชม
65. นายเสมอกัน เที่ยงธรรม
66. นายเกรียง กัลป์ตินันท์
67. นายคอซีย์ มามุ
68. นายชัชวาลล์ คงอุดม
69. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
70. นายธีระชัย แสนแก้ว
71. นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์
72. ว่าที่ ร.ท.ยุทธการ รัตนมาศ
73. นายลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร
74. นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ
75. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
76. นายสมบัติ ยะสินธุ์
77. นายอมรเทพ สมหมาย
78. นายอับดุลอายี สาแม็ง
79. นายกาญจน์ ตั้งปอง
80. นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์

81. น.ส.กัลยพัชร รจิตโรจน์
82. น.ส.จิรัชยา สัพโส
83. นายฉลาด ขามช่วง
84. น.ส.นิตยา มีศรี
85. นายปิยรัฐ จงเทพ
86. นายประเสริฐ บุญเรือง
87. น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์
88. นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์
89. นายมนัสนันท์ หลีนวรัตน์
90. น.ส.วรรณวิภา ไม้สน
91. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

อ่านข่าวอื่นๆ

“ปดิพัทธ์” แจงยิบปมดูงานสิงคโปร์ เปิดราคาตั๋วเครื่องบิน-ที่พัก

“ชลน่าน” แจงตั้ง “หมอก้อย” คณะที่ปรึกษา ปัดหาผลประโยชน์-ไม่มีเงินเดือน

“หมอทศพร” ชงยกเลิกเลี้ยงอาหาร “สส.-สว.” แนะนำงบไปเพิ่มค่าอาหารให้เด็ก

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More