พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ครม.ตั้ง “พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์” นั่งเลขาฯ ศอ.บต.คนใหม่

วันนี้ (26 ก.ย.2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ รองผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

นอกจากนี้ ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (นักบริหาร ระดับสูง) กระทรวงยุติธรรม เป็นเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

เช็กรายชื่อข้าราชการการเมือง

นอกจากนี้ ครม.การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรี ลงนามในประกาศแต่งตั้ง จำนวน 10 คน ดังนี้

 • น.ส.ณหทัย ทิวไผ่งาม
 • นายวราวุธ ยันต์เจริญ
 • พล.อ.อ. สุรพล พุทธมนต์
 • นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ
 • นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์
 • นายภัณฑิล จงจิตรตระกูล
 • นายสิรภพ ดวงสอดศรี
 • นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ
 • นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
 • รศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (สำนักเลขาธิการนายก)

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายยู่สิน จินตภากร เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง

อ่านข่าว ครม.ต่ออายุราชการปลัดทส.อีก 1 ปี “อรรถพล” นั่งบิ๊กอุทยานฯ

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายก)

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง น.ส.สุทิษา ประทุมกุล ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 8 คน ดังนี้

 • นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี )
 • นายกิตติกร โลห์สุนทร ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
  ( นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี)
 • นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง( นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี )
 • นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง( นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี)
 • นายยรรยง พวงราช ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม)
 • นายศุภชัย ใจสมุทร ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน)
 • นายกฤช เอื้อวงศ์ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  (นางพวงเพ็ชร ขุนละเอียด)
 • นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพวงเพ็ชร)

อ่านข่าว ครม.เคาะพักหนี้เกษตรกรรายย่อย 2.7 ล้านคน เริ่ม 1 ต.ค.นี้

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายก)

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 12 คนดังนี้

 • เรวดี ศรีชาย
 • นายภัทร บุญประกอบ
 • น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา
 • น.ส.ดาวประกาย ศิริพรรณาภิรัตน์
 • น.ส.ชนิสรา โสกันต์
 • นายรวีภัทร์ จิรศักดิ์วัฒนา
 • นายธนวรรณ เพ็งดิษฐ์
 • น.ส.ณัฐณิชา บุรณศิริ
 • นายชนภัทท์ จันทรุเบกษา
 • นายปุณยวัจน์ เหลืองวิจิตร
 • นายพชร ธรรมมล
 • น.ส.อุบลกาญจน์ อมรสิน
ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More