พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

“พล.อ.เฉลิมพล” ส่งมอบหน้าที่ ผบ.ทสส.ให้ “พล.อ.ทรงวิทย์”

วันนี้ (29 ก.ย.2566) กองทัพไทย จัดพิธีรับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาผู้บัญชาการทหารสูงสุด ระหว่าง พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ซึ่งพ้นวาระตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เนื่องจากเกษียณอายุราชการ กับ พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ

พล.อ.เฉลิมพล กล่าวว่า ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาล้วนมาจากความคิดริเริ่ม ความเป็นผู้นำของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ที่สำคัญยิ่งคือความร่วมมือร่วมใจ และความเสียสละของกำลังพลทุกนาย ในการอุทิศตนทำงานอย่างไม่ย่อท้อ ส่งผลให้การทำงานของกองบัญชาการกองทัพไทย-เหล่าทัพ และสำนัก งานตำรวจแห่งชาติ เป็นที่น่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับในด้านความสามารถ ความมีประสิทธิภาพขององค์กรตลอดมา

มั่นใจว่า ภายใต้การนำของผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่ จะนำพากองทัพไทย เป็นหน่วยงานหลักในการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในทุกมิติ

พล.อ.ทรงวิทย์ ยืนยันสานต่อการทำงานพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของ กอง ทัพให้ทันสมัย มุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนด้วยความทุ่มเท เสียสละ จะทำหน้าที่สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหาสำคัญของชาติ รวมถึงการพัฒนาประเทศชาติ

อ่านข่าว โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 514 นาย

 

ขณะที่กองทัพภาคที่ 1 พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ แม่ทัพภาคที่ 1 ซึ่งได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นเสนาธิการทหารบก ได้ส่งมอบหน้าที่-การบังคับบัญชา และส่งมอบธงประจำหน่วยให้กับ พล.ท.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ แม่ทัพภาคที่ 1 คนใหม่ ที่กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 1

พล.อ.พนา เสนาธิการทหารบก กล่าวว่า ตลอดระยะ 1 ปี ที่ปฏิบัติหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 1 ได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีจากผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ส่งผลให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จนเป็นที่เชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา และเป็นที่ยอมรับของประชาชน

พร้อมมั่นใจว่า กองทัพภาคที่ 1 ภายใต้การนำของ แม่ทัพภาคที่ 1 คนใหม่จะมีความเจริญก้าวหน้า ในการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการรักษาอธิปไตยของชาติ รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญ ในการช่วยเหลือประชาชน และพัฒนาประเทศ เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติราชการอยู่ในกองทัพภาคที่ 1 เป็นเวลายาวนาน และดำรงตำแหน่งสำคัญมาตลอด

ขณะที่ พล.ท.ชิษณุพงศ์ แม่ทัพภาคที่ 1 คนใหม่ ยืนยันว่าจะสืบสานงานตามปณิธานการทำงาน พิทักษ์ปกป้องสถาบัน ดูแลประชาชน และรักษาอธิปไตย ตลอดจนดูแลสวัสดิการกำลังพลทุกระดับชั้น มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และยุติธรรม ดังเช่นที่อดีตแม่ทัพภาคที่ 1 ได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างมาแล้ว

สำหรับภารกิจหน้าที่ของกองทัพภาคที่ 1 เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก มีพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และ 25 จังหวัดภาคกลาง ของประเทศ มีภารกิจสำคัญ รับผิดชอบ 2 กองกำลังคือกองกำลังบูรพา และกองกำลังสุรสีห์

อ่านข่าว

โปรดเกล้าฯ ผู้นำเหล่าทัพ – “พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์” ผบ.ทบ.

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More