พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

“พิธา-เดชรัต” ลงพื้นที่ “เชียงใหม่” พร้อมบรรยายที่มา 300 นโยบาย พรรคก้าวไกล

วันนี้ (29 ก.ย.66) ที่โรงแรมเมอร์เคียว อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล และ นายเดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการ Think Forward Center ร่วมบรรยายในประเด็นทางวิชาการเกี่ยวกับนโยบายของพรรคก้าวไกลว่า มีกระบวนการกำหนดนโยบายอย่างไรบ้าง โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมรับฟังกว่า 250 คน

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล และ นายเดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการ Think Forward Center ร่วมบรรยายในประเด็นทางวิชาการเกี่ยวกับนโยบายของพรรคก้าวไกล แก่ นักศึกษา มรภ.เชียงใหม่

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล และ นายเดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการ Think Forward Center ร่วมบรรยายในประเด็นทางวิชาการเกี่ยวกับนโยบายของพรรคก้าวไกล แก่ นักศึกษา มรภ.เชียงใหม่

นายพิธา และ นายเดชรัต กล่าวถึงการเปิดเว็บไซต์ election66.moveforwardparty.org/policy เพื่อชี้ให้เห็นว่าพรรคก้าวไกลมีนโยบายที่ใช้หาเสียงเลือกตั้งกว่า 300 นโยบาย ครอบคลุมในทุกภาคส่วนของสังคม เช่น ชุดนโยบายประชาธิปไตย สวัสดิการครบวงจร การกระจายอำนาจ ราชการเพื่อราษฎร เกษตรก้าวหน้า ปฏิวัติการศึกษา สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเศรษฐกิจเพื่อทุกคน เป็นต้น เพื่อชี้ให้เห็นว่ากว่าจะมาเป็นนโยบายที่ครอบคลุม ละเอียด และค้นหาได้ง่าย พร้อมทั้งมีการสื่อสารนโยบายที่มีประสิทธิภาพ ทำให้พรรคก้าวไกลได้รับการเลือกตั้งมาเป็นอันดับ 1 นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้าง

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล

การออกแบบนโยบายแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1.การค้นหาประเด็นนโยบาย/ปัญหาในพื้นที่ 2.การออกแบบรายละเอียดนโยบาย 3.การทดสอบความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และ 4.การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

การค้นหาประเด็นนโยบายหรือปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ ก็สามารถค้นคว้าได้จากหลายช่องทาง เช่น การค้นหาจากประชาชนในพื้นที่ (Primary) การค้นหาจากข่าวสาร ข้อเขียน งานวิจัยที่เคยมีอยู่แล้ว (Secondary) การค้นหาจากการนำเสนอของประชาชน (Crowdsourcing) และการค้นหาจากประสบการณ์และนโยบายต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม การกลั่นกรองนโยบายต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้รอบด้านควบคู่กันด้วย ได้แก่ 1.ความเป็นไปได้เชิงเทคนิค 2.ความเป็นไปได้ในทางการบริหาร/ทางกฎหมาย 3.ความเป็นไปได้ทางการเงิน 4.ความเป็นไปได้ทางการเมือง

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล และ นายเดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการ Think Forward Center ร่วมบรรยายในประเด็นทางวิชาการเกี่ยวกับนโยบายของพรรคก้าวไกล แก่ นักศึกษา มรภ.เชียงใหม่

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล และ นายเดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการ Think Forward Center ร่วมบรรยายในประเด็นทางวิชาการเกี่ยวกับนโยบายของพรรคก้าวไกล แก่ นักศึกษา มรภ.เชียงใหม่

ตัวอย่างเช่น ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ไม่ได้มีปัญหาในข้อ 1-3 เลย แต่ยังมีข้อติดขัดในข้อ 4 ความเป็นไปได้ทางการเมือง เพราะยังมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง มีวิถีชีวิต ความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกันและไม่เข้าใจนโยบายนี้ หน้าที่เราคือพยายามอธิบายว่านี่เป็นเรื่องของการดูแลกันด้วยพันธะทางกฎหมายให้คุ้มครองทุกคนเสมอภาคกัน แต่เรื่องรสนิยมและความเชื่อก็เป็นเรื่องส่วนบุคคล

หรือสมมติว่า หากเราอยากแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 แล้วคิดอย่างสุดโต่ง ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง จะเอายานอวกาศมาดูดฝุ่นไปให้หมดจากโลก ก็เป็นไปไม่ได้ทั้ง 4 ข้อ เราก็เรียกนโยบายแบบนี้ว่า ยูนิคอร์นในทุ่งลาเวนเดอร์

เดชรัต สุขกำเนิด เปิดเผยตัวเลขสถิติเบื้องหลังการทำงานนโยบายพรรคก้าวไกลว่าตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง เรามีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายถึง 200 คน มีทั้งคณะทำงานประจำ และคณะทำงาน อาสาสมัคร ที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ ทำหน้าที่สะท้อน ชี้เป้าปัญหาให้เราออกแบบเป็นนโยบาย มีการทำงานมากกว่า 4,200 ชั่วโมง มีการลงพื้นที่นับร้อยครั้ง รวมระยะทางอย่างน้อย 45,358 กม.ทั่วประเทศ จนกลั่นกรองมาเป็น 300 นโยบาย “การเมืองดี ปากท้องดี มีอนาคต” พรรคก้าวไกลได้สำเร็จ

นายเดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการ Think Forward Center

นายเดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการ Think Forward Center

แต่ความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นจากการสื่อสารนโยบายที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการอบกรมผู้ลงสมัครเลือกตั้งเป็น สส. ของพรรคก้าวไกล และแกนนำพรรคทุกคน ให้เข้าใจนโยบายทุกนโยบายอย่างถ่องแท้ มีการทำสมุดและเว็บไซต์ลงรายละเอียด 300 นโยบายโดยละเอียด เวลาไปขึ้นเวทีดีเบตนโยบายทุกครั้งก็ไม่มีใครตายเวที สามารถตอบได้เป็นทิศทางเดียวเหมือนกันหมดที่สำคัญ

เรามีการปิดจุดอ่อนที่คิดว่าจะถูกโจมตี เช่นความเป็นไปได้ทางการเงินของทุกนโยบายที่เรานำเสนอ โดยเฉพาะ “นโยบายสวัสดิการก้าวหน้าตั้งแต่เกิดจนตาย” เราจึงมีการเปิดเผยเบื้องหลังการคำนวณงบประมาณและแหล่งงบประมาณที่เราจะนำมาใช้ในโครงการสวัสดิการต่าง ๆ

หากก้าวไกลเป็นรัฐบาลรวมกว่า “650,000 ล้านบาท มีเงินจ่าย ทำได้จริง” ด้วยสารสื่อสารอินโฟกราฟฟิกให้ประชาชนเข้าใจง่าย และหากถูกสอบถามที่ไหนพวกเราทุกคนก็สามารถอธิบายให้กระจ่างได้ชัดเจน

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล และ นายเดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการ Think Forward Center ร่วมบรรยายในประเด็นทางวิชาการเกี่ยวกับนโยบายของพรรคก้าวไกล แก่ นักศึกษา มรภ.เชียงใหม่

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล และ นายเดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการ Think Forward Center ร่วมบรรยายในประเด็นทางวิชาการเกี่ยวกับนโยบายของพรรคก้าวไกล แก่ นักศึกษา มรภ.เชียงใหม่

นอกจากนี้ ในช่วงตอบคำถามได้มีการถาม-ตอบ ประเด็นรายละเอียดนโยบายต่าง ๆ ที่นักศึกษาสนใจ โดยชุดนโยบายที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ ชุดนโยบายกระจายอำนาจ ชุดนโยบายการศึกษา ชุดนโยบายสวัสดิการถ้วนหน้าและนโยบายคนทำงาน

ทั้งนี้ นายพิธา มีกำหนดการร่วมกับ สส.พรรคก้าวไกล จัดเวที “ก้าวต่อไปเชียงใหม่ท้องถิ่น” ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม เทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 29 ก.ย.2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

อ่านข่าว 

ก้าวไกล มีมติขับ “หมออ๋อง” พ้นพรรค เดินหน้าผู้นำฝ่ายค้าน   

เปิดบัญชีทรัพย์สิน “เอกนัฎ” รวย 1.1 พันล้าน- “สรวงศ์” 932 ล้าน 

เปิดบัญชี สส.ฝ่ายค้าน “จักรพันธ์” ร่ำรวย 161 ล้าน – “หมิว” ทรัพย์สิน 5.7 แสนบาท  

“นายกฯ” ระบุเทหมดหน้าตักฟื้นเศรษฐกิจ-พักหนี้-หนุนต่างชาติลงทุน  

Feedback “หมออ๋อง” เกมขับพ้นพรรคคุมผู้นำฝ่ายค้าน-รองประธานสภาฯ  

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More