พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

นายกฯ สั่งเร่งช่วยผู้โดยสาร รถไฟ กทม.-ชม. ตกราง

วันนี้ (30 ก.ย.2566) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งการมอบหมายให้ รมช.คมนาคม เร่งดูแลผู้โดยสารและซ่อมแซมทางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ ขบวนรถไฟตกรางระหว่างสถานีแก่งหลวง-บ้านปิน เป็นการด่วน พร้อมแจ้งปรับเปลี่ยนและงดเดินขบวนรถเส้นทางเหนือเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 30 ก.ย.-1ต.ค.2566 หลังเกิดสถานการณ์นํ้าท่วมหลายพื้นที่่

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสํานักงานผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ทําให้เกิดนํ้าท่วมเฉียบพลันและนํ้าป่าไหลหลาก อีกทั้งมีมวลนํ้าไหลเข้าท่วมทางรถไฟระหว่างสถานีแก่งหลวง-บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ ส่งผลให้ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 13 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์–เชียงใหม่ เกิดตกราง และขบวนรถอื่นในเส้นทางสายเหนือไม่สามารถเดินรถผ่านได้นั้น

เบื้องต้น หลังเกิดเหตุ นายกฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม สั่งการกําชับให้การรถไฟฯ เร่งดําเนินการช่วยเหลือผู้โดยสารและจัดการดูแลผู้โดยสารให้เดินทางต่อถึงที่หมายให้รวดเร็ว เรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมกับเข้าไปดําเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทางรถไฟ เพื่อให้สามารถเปิดเดินรถได้ตามปกติโดยเร็ว

นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้การรถไฟฯ ดําเนินการตรวจสอบพื้นที่และรายงานสาเหตุของความเสียหาย ตลอดจนแนวทางแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุในลักษณะนี้ซํ้าขึ้นอีก พร้อมกันนี้ยังให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหากเกิดเหตุจําเป็นให้รายงานต่อ รมช.คมนาคม เพื่อสั่งการโดยทันที

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้สั่งการให้ผู้บริหารการรถไฟฯ ลงพื้นที่เกิดเหตุและสั่งการให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการยกรถที่ตกรางอย่างเร่งด่วน โดยคาดว่าจะสามารถยกรถที่ตกรางแล้วเสร็จภายในวันนี้ ขณะที่การดูแลผู้โดยสาร ไม่พบผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ซึ่งการรถไฟฯ ได้จัดรถอํานวยความสะดวกขนถ่ายผู้โดยสาร ให้เดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ส่วนการปรับปรุงเส้นทาง ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ลงสํารวจพื้นที่แล้ว โดยพบว่าเส้นทางรถไฟช่วงระหว่าง สถานีแก่งหลวง-บ้านปิน ระดับนํ้ายังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางรถไฟได้รับความเสียหาย มีนํ้ากัดเซาะหินบนทางรถไฟ ระยะทางประมาณ 20 เมตร ซึ่งจะเร่งดําเนินการซ่อมแซมให้เสร็จโดยเร็วที่สุด

การรถไฟฯ จึงมีเหตุจําเป็น ขอแจ้งปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถในเส้นทางสายเหนือเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ยังมีความจําเป็นในการเดินทาง พร้อมกับแจ้งงดเดินรถบางขบวน ให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์และความปลอดภัยของผู้โดยสาร ระหว่างวันที่ 30 ก.ย.- 1 ต.ค.2566 มีโดยรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 30 ก.ย.2566

ปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทาง จํานวน 7 ขบวน ประกอบด้วย

 1. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 13 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่ ขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์จากสถานีเด่นชัยไปยังสถานีปลายทางตามตั๋วโดยสาร เริ่มจากบ้านปิน แม่เมาะ ลําปาง ลําพูน จนถึงปลายทางเชียงใหม่ เพื่อเป็นการดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
 2. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 407 นครสวรรค์ – เชียงใหม่ มีเดินเฉพาะช่วง นครสวรรค์ – เด่นชัย และ ลําปาง – เชียงใหม่
 3. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 408 เชียงใหม่ – นครสวรรค์ มีเดินเฉพาะช่วง เชียงใหม่ – ลําปาง – เชียงใหม่ และ มีเดินเฉพาะช่วงเด่นชัย – นครสวรรค์
 4. ขบวนรถเร็วที่ 109 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่ มีเดินเฉพาะช่วงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – ศิลาอาสน์
 5. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 7 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่ มีเดินเฉพาะช่วงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – ศิลาอาสน์ จากนั้นขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ไปยังสถานีปลายทาง
 6. ขบวนรถด่วนที่ 52 เชียงใหม่ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ มีเดินเฉพาะช่วงศิลาอาสน์ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
 7. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 8 เชียงใหม่ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ มีเดินเฉพาะช่วงสถานีศิลาอาสน์ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

งดเดินขบวนรถ จํานวน 6 ขบวน

 1. ขบวนรถเร็วที่ 51 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่
 2. ขบวนรถเร็วที่ 102 เชียงใหม่ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
 3. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 13/14 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
 4. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9/10 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

วันที่ 1 ต.ค.2566

ปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทาง จํานวน 3 ขบวน

 1. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 7 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่ มีเดินเฉพาะช่วงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – ศิลาอาสน์
 2. ขบวนรถเร็วที่ 102 เชียงใหม่ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ มีเดินเฉพาะช่วงศิลาอาสน์ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
 3. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 8 เชียงใหม่ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ มีเดินเฉพาะช่วงศิลาอาสน์ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

งดเดินขบวนรถ จํานวน 2 ขบวน

 1. ขบวนรถด่วนที่ 52 เชียงใหม่ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
 2. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 14 เชียงใหม่ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

นายเอกรัชกล่าวต่อว่า ในช่วงฤดูฝนที่กําลังมาถึงนี้ ผู้ว่าการรถไฟฯ ยังได้กําชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์นํ้าและปริมาณฝนตกอย่างใกล้ชิด โดยให้ฝ่ายการช่างโยธา และนายสถานีในพื้นที่ได้เฝ้าระวังเพื่อประเมินและแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสม ตลอดจนให้จัดเตรียมกําลังเจ้าหน้าที่ มาตรการด้านความปลอดภัย อํานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางแก่ผู้โดยสารให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ส่วนประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารไว้ล่วงหน้าในเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วม หากไม่ประสงค์เดินทางสามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มจํานวน ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

พร้อมทั้งขอให้ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางกรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งก่อนเดินทาง ซึ่งการรถไฟฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

อ่าน : 

ฝนตกหนัก รถไฟกรุงเทพ-เชียงใหม่ ตกราง จ.แพร่ ผู้โดยสารเจ็บเล็กน้อย

ปิดชั่วคราว! อุโมงค์เชื่อมเขาใหญ่-ทับลาน น้ำป่าท่วมสูง 50 ซม.

กอนช.เตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในเจ้าพระยาเพิ่มสูง 22-26 ก.ย.

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More