พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

“บิ๊กต่อ” ลงนามฉบับแรกคำสั่งขรก.ตร.แทนตำแหน่งว่าง

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2566 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันแรกโดยได้เข้าพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะรัชกาลที่ 4 เพื่อเสริมสร้างสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผบ.ตร. คนที่ 14 

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ระบุ มีคติในการทำงานในฐานะ ผบ.ตร. คือ “เทิดทูน จงรักภักดี พัฒนางานตำรวจในทุกมิติ เป็นตำรวจของประชาชน มีมาตรฐานสากล ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ขวัญกำลังใจ ศักดิ์ศรี สวัสดิการ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี”

โดยผบ.ตร.คนใหม่ ได้ลงนามมีหนังสือบันทึกข้อความ เลขที่ 0009.232/ว3882 ถึงผบช. และจตร,หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า เรื่องข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน

อ่านข่าว โปรดเกล้าฯ “พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล” ผบ.ตร. คนที่ 14

เนื้อหาระบุว่า หลังจากสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีข้าราชการตำรวจพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ และอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล ส่งผลให้มีตำแหน่งต่างๆ ว่างลง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งต้องทำหน้าที่บริหารหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติราชการ และการบริหารราชการในภาพรวมของ ตร.เป็นไปด้วยกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องความเรียบร้อยในแนวทางเดียวกัน 

ในกรณีที่ผู้มีอำนาจสั่งรักษาราชการแทนไม่สั่งให้ข้าราชการตำรวจผู้ใดรักษาราชการแทนในตำแหน่งต่างๆ ให้ข้าราชการตำรวจผู้มีอาวุโสสูงสุดตามระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ในการรักษาราชการแทน พ.ศ.2557 เป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งนั้น ตามความในมาตรา 105 วรรคสอง ประกอบมาตรา 179 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ทั้งนี้เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

อ่านข่าว

ไฟเขียวตำรวจ 1,407 ยศ ด.ต.-พล.ต.ท. “เออร์ลี่รีไทร์”

“บิ๊กโจ๊ก” แสดงความยินดี “บิ๊กต่อ” ผบ.ตร.คนใหม่

“บิ๊กเด่น” อำลาตำแหน่งฝาก “ตำรวจ” ทำงานเพื่อสังคม

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More