พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ชง ปธ.ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัยเขตอำนาจศาล คดีโฮปเวลล์ฟ้อง 5 ตุลาการศาลรธน.

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ชะลอพิพากษาคดี บริษัทโฮปเวลล์ฟ้อง 5 ตุลาการศาลรธน. ชง ปธ.ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัยเขตอำนาจศาล

2 ต.ค. 2566 ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถนนเลียบทางรถไฟ ย่านตลิ่งชัน วันนี้ศาลฯ นัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษา ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อท 157/2566 ระหว่าง บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด โจทก์ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน จำเลย

ตรวจคำฟ้องโจทก์และรายงานเจ้าพนักงานคดีแล้ว เห็นว่า โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งห้า ซึ่งดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่ากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 อันเป็นการกล่าวหาว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อ บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ตามมาตรา 10(1)แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพ.ศ.2560 จึงมีปัญหาว่าคดีอยู่ในอำนาจ ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 11 จึงให้รอพิจารณาพิพากษาคดีนี้ไว้เป็นการชั่วคราว และให้เสนอปัญหาให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัย

ให้ส่งสําเนาคําฟ้อง สำเนารายงานเจ้าพนักงานคดีชั้นตรวจฟ้อง สำเนารายงาน กระบวนพิจารณา โดยให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับไปยังศาลอุทธรณ์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเร็ว

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More