พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'วราวุธ' ดัน 'จ่ายค่าเช่าบ้านคนละครึ่ง' หนุน ปชช. มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม

วราวุธ ดันนโยบาย จ่ายค่าเช่าบ้านคนละครึ่ง หนุนชาวบ้านให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม สอดรับ UN ประกาศวันที่อยู่อาศัยโลก

2 ต.ค. 2566 วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ “การพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมือง ท่ามกลางแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Megatrend) และความท้าทายของประเทศไทย” ในขณะร่วมพิธีเปิดงานวันที่อยู่อาศัยโลกประจำปี 2566 ประเทศไทย(World Habitat Day 2023 – Thailand)

วราวุธ กล่าวว่า องค์การที่อยู่อาศัยแห่งสหประชาชาติ กำหนดวันที่อยู่อาศัยโลกเมื่อปี 2528 เพื่อให้ประเทศต่างๆในโลกตระหนักถึงสิทธิพื้นฐานของการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมของประชากรทุกคนบนโลก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกระทรวงกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ปัจจุบันปัญหาที่อยู่อาศัยเป็นปัญหาของเมืองใหญ่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร มีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ดังนั้นภายในปี 2579 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะทำให้พี่น้องประชาชนมีที่อยู่อาศัยในสัดส่วนที่เหมาะสม

โดยกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรามีนโยบายการช่วยออกค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าห้องคนละครึ่งอยู่แล้ว เรามีหน้าที่ดึงศักยภาพของพี่น้องประชาชนเข้ามาให้ช่วยกันทำงาน แล้วแบ่งรายได้ส่วนหนึ่ง มาเป็นค่าเช่าที่พักอาศัย การจะมีที่อยู่อาศัยนั้นทุกคนต้องร่วมไม้ร่วมมือกันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงอย่างเดียว เมื่อพี่น้องประชาชนออกแรงเราจะช่วยออกอีกแรงหนึ่ง เพราะหนึ่งในปัจจัยสี่ คือ ที่อยู่อาศัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มุ่งเน้นให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้ยั่งยืนและสามารถเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More