พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

แต่งตั้ง “นฤมล” เป็นที่ปรึกษานายกฯ ทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย

วันนี้ (3 ต.ค.2566) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 255/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และข้อ 4 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ.2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552

นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้ง ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค.2566 เป็นต้นไป

อ่านข่าวอื่นๆ

“นฤมล” ลาออกเหรัญญิก-สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ

จบแล้ว! รอยร้าวตำรวจ “บิ๊กต่อ” เข้าทำเนียบ-จ่อแถลงนโยบาย

เปิด 35 คกก.ศึกษาแนวทางทำประชามติ แก้ รธน. “ภูมิธรรม” ประธาน

“จุลพันธ์” ยันแจกเงินดิจิทัลใช้บล็อกเชน-จ่อขยายรัศมีใช้เงินเกิน 4 กม.

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More