พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

สรุปชื่อ ประธาน กมธ. 35 คณะ ขาด 'กมธ.สวัสดิการสังคม' นัดเลือกอีกที 11 ต.ค. คาด 'ณัฐชา' นั่งหัวโต๊ะ

สรุปชื่อประธาน กมธ. 35 คณะ หลังคุยจบนัดแรก ขาดเพียง กมธ.สวัสดิการสังคม รอสมาชิกมาครบ นัดเลือกอีกที 11 ต.ค. คาด ‘ณัฐชา’ นั่งหัวโต๊ะ

วันที่ 5 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวจากรัฐสภา หลังจากคณะกรรมาธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร ทั้ง 35 คณะ ได้ประชุมนัดแรกเสร็จสิ้น แล้วเลือกตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมาธิการเป็นที่เรียบร้อย โดยมีรายชื่อประธานคณะกรรมาธิการ ดังนี้

 1. กมลศักดิ์ ลีวาเหมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน
 2. ประเสริฐ บุญเรือง สส.กาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร
 3. สัญญา นิลสุพรรณ สส.นครสวรรค์ พรรครวมไทยสร้างชาติ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน
 4. ปริญญา ฤกษ์หร่าย สส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา
 5. พาณุวัฒน์ สะสมทรัพย์ สส.นครปฐม พรรคชาติไทยพัฒนา ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ
 6. สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สส.นราธิวาส พรรคพลังประชารัฐประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
 7. ศักดินัย นุ่มหนู สส.ตราด พรรคก้าวไกล ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
 8. ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม
 9. รังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ
 10. นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค
 11. ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ สส.น่าน พรรคเพื่อไทย ประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงิน และตลาดการเงิน
 12. นพดล ปัทมะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
 13. ชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ
 14. ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำ และติดตามการบริหารงบประมาณ
 15. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร
 16. เอกธนัช อินทร์รอด สส.หนองคาย พรรคเพื่อไทย ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว
 17. อภิชาติ ศิริสุนทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 18. กรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง
 19. มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช สส.ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย ประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ
 20. เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สส.เลย พรรคเพื่อไทย ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด
 21. ปกรณ์ มุ่งเจริญพร สส.สุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย
 22. ชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
 23. วชิราภรณ์ กาญจนะ สส.สุราษฏร์ธานี พรรครวมไทยสร้างชาติ ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน
 24. พริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 25. สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
 26. ประมวล พงศ์ถาวราเดช สส.ประจวบคีรีขันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ และทรัพย์สินทางปัญญา
 27. สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน
 28. ฐากร ตันฑสิทธิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
 29. จักรัตน์ พั้วช่วย สส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม
 30. เทียบจุฑา ขาวขำ สส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 31. โสภณ ซารัมย์ สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา
 32. คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ยังไม่ได้เลือกประธานคณะกรรมาธิการ
 33. นพ.ทศพร เสรีรักษ์ สส.แพร่ พรรคเพื่อไทย ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
 34. ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สส.กทม. พรรคเพื่อไทย ประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 35. อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ ประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม มีผู้เข้าร่วมประชุม เกินกึ่งหนึ่งขององค์ประชุม แต่ยังไม่ครบ เนื่องจากสมาชิกบางส่วนอยู่ต่างประเทศ จึงได้ขอให้มีเลื่อนการเลือกประธานฯ ออกไปเป็นวันที่ 11 ต.ค. นี้ โดยคาดว่า ตำแหน่งประธานจะเป็นของ ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.กทม. พรรคก้าวไกล

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More