พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เช็กด่วน! ขั้นตอนขึ้นทะเบียน “แบลงก์กัน” ทำอะไรบ้าง?

วันนี้ (6 ต.ค.2566) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย (มท.) กล่าวว่า ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มท.  ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือ เมื่อวันที่ 5 ต.ค.ที่ผ่านมา เพื่อกำหนดแนวทาง และมาตรการควบคุมการใช้แบลงค์กัน (สิ่งเทียมอาวุธปืน)

ที่ประชุมได้สรุปผลเป็น “มาตรการในการกำกับดูแลควบคุมการใช้อาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน” รวม 4 มาตรการ พร้อมกำหนดแบบจดแจ้งสิ่งเทียมอาวุธ (แบบ สท.1) และแบบตอบรับการรายงานผู้ครอบครองสิ่งเทียมอาวุธ (แบบ สท.2)

อ่านข่าว มท.1 งัดยาแรง 8 ข้อคุมปืน “งดออกใบอนุญาต” ทุกประเภท

ขณะนี้ มท.ได้ออกเป็นประกาศไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการอย่างเร่งด่วนสำหรับ 4 มาตรการ มีดังนี้ 

  • ให้นายทะเบียนท้องที่งดการออกใบอนุญาตให้ สั่ง นำเข้า หรือค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืนชนิดแบลงค์กัน หรือสิ่งเทียมอาวุธอื่น ที่ถดัดแปลงเป็นอาวุธปืนได้โดยง่าย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายของ มท. 

พร้อมทั้งให้นายทะเบียนท้องที่ทราบแนวทางที่จะไม่มีนโยบายให้เพิ่มเติมผู้ได้รับใบอนุญาต สั่ง นำเข้า หรือค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืนรายใหม่ ทุกท้องที่ทั่วประเทศ

สำหรับกรณีร้านค้าอาวุธปืนให้นายทะเบียนท้องที่งดการออกใบอนุญาตให้ สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนและเครื่องกระสุน (แบบ ป.2) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

อ่านข่าว เหตุยิงในห้าง “รัฐ-พารากอน” เยียวยาผู้เสียชีวิตคนละ 6.2 ล้านบาท

 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย (มท.)

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย (มท.)

สมาคมกีฬายิงปืน-ผู้ประกอบการ 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ สั่งการให้นายทะเบียนท้องที่อำเภอดำเนินการขอความร่วมมือไปยังบุคคลผู้ครอบครองแบลงค์กันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนผู้สุจริตทุกราย ซึ่งมิได้ดำเนินการดัดแปลงแก้ไขสิ่งเทียมอาวุธปืนของตนแต่อย่างใด ให้นำแบลงค์กันหรือสิ่งเทียมอาวุธที่ครอบครอง มาแสดงทำบันทึกต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตอนมีภูมิลำเนาอยู่ เพื่อเป็นการแสดงเจตนาสุจริต และขอให้ดำเนินการโดยไม่เพิ่มภาระเกินสมควรกับบุคคลเหล่านั้น

นอกจากนี้ การขอมีและใช้ซึ่งอาวุธปืนและการขอซื้อ สั่ง หรือนำเข้าซึ่งเครื่องกระสุนปืนของสมาคมกีฬายิงปืน ให้นายทะเบียนท้องที่พิจารณาออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3) ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) และใบอนุญาตให้สั่งหรือนำเข้าซึ่งเครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.2) แก่สมาคมกีฬายิงปืนที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามพ.ร.บ.กีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 แล้วเท่านั้น

ประกอบกับผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่งพ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 

อีกทั้งเครื่องกระสุนปืนที่จะอนุญาตให้สมาคมกีฬายิงปืนซื้อ สั่ง หรือนำเข้าได้นั้น เครื่องกระสุนปืนจะต้องเป็นชนิดและขนาดที่สอดคล้องกับอาวุธปืนที่ปรากฎตามใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) ของสมาคมกีฬายิงปืน มีความสอดคล้องเหมาะสมกับจำนวนเครื่องกระสุนปืนที่จะอนุญาตให้สมาคมกีฬายิงปืนซื้อ สั่งหรือนำเข้าได้นั้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาข้อเท็จจริงตามสภาพความต้องการของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนศักยภาพพื้นที่ในการจัดเก็บอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน

อ่านข่าว ส่งเด็ก 14 ปีเข้า “สถาบันกัลยาณ์ฯ” ประเมินจิตเวช 5 วัน

และในกรณีที่นายทะเบียนท้องที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้สั่ง หรือนำเข้า เครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.2) ชนิดเครื่องกระสุนปืนสั้นจะต้องถือปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 108/2535 ลงวันที่ 10 ก.พ.2535 เรื่องจำกัดการออกใบอนุญาตให้บุคคลสั่งหรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืนบางชนิด คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 674/2490 วันที่ 10 ต.ค.2490 เรื่องระเบียบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ประกอบคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 759/2498 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2494 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง 674/2490 เรื่องระเบียบ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ด้วย

  • การออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.12) ในอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด (ในเขตจังหวัด) ให้งดการออกใบอนุญาตดังกล่าวไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านข่าวตำรวจท่องเที่ยว ออกแถลงการณ์ 3 ภาษา เหตุยิงในพารากอน

ไม่ตรงจุด! เอกชนสะท้อน ขึ้นทะเบียน “แบลงก์กัน” คุมอาวุธปืน

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More