พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เปิดบัญชี “ชาดา” รวย 147 ล้าน – “ณัฐพงษ์” สส.ก้าวไกล 403 ล้าน

วันนี้ (6 ต.ค.2566) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย

มีทรัพย์สิน รวมบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 147,727,537.25 บาท และมีวงเงินเกินยอดในบัตรธนาคาร รวม 549,797.24 บาท แบ่งเป็น บัญชีเงินฝาก รวมคู่สมรส 21 บัญชี มูลค่ารวม 17,700,114.77 บาท และมีการลงทุนมูลค่ารวม 15,439,600 บาท โดยอยู่ใน THAI FOOD NETWORK TV, INC จำนวน 20,000 หุ้น ได้มาเมื่อวันที่ 8 ก.ย.2554 มูลค่า 689,600 บาท, เลี้ยงโค 156 ตัว กระบือ 135 ตัวและม้าอีก 2 ตัว นอกจากนี้ยังมีที่ดิน 57 แปลง มูลค่ารวม 40,187,640 บาท, รถยนต์ 5 คัน รถจักรยานยนต์ 7 คัน มูลค่ารวม 4,850,000 บาท

ขณะที่ทรัพย์สินอื่นมูลค่ารวม 41,810,000 บาท เช่น พระเครื่อง 18 องค์ มูลค่ารวม 14,980,000 บาท, นาฬิกา 24 เรือน มูลค่ารวม 11,900,000 บาท, อาวุธปืน 23 กระบอก มูลค่ารวม 1,300,000 บาท นอกจากนี้นายชาดาได้แจ้งสถานะหย่าภรรยา แต่ระบุว่าอดีตคู่สมรสมีสิ่งปลูกสร้าง 5 หลัง มูลค่ารวม 16,200,000 บาท

เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สส.ภูมิใจไทย

มีทรัพย์สิน รวมคู่สมรส 38,551,464.15 บาท และมีหนี้สินของคู่สมรส 1,741,971.36 บาท แบ่งเป็น เงินฝากรวมคู่สมรส 8 บัญชี รวม 321,267.52 บาท เลี้ยงโคกระบือ 50 ตัว และลงทุนบริษัท พอล ออฟ พรอพเพอร์ตี้ บายทวีสุขกรุ๊ป จำกัด และร้านเดลาโรตี มูลค่ารวม 4,500,000 บาท, ที่ดิน 13 แปลง มูลค่ารวม 5,635,600 บาท, อาคารพาณิชย์และบ้านพักอาศัยรวม 5 หลัง มูลค่ารวม 6,820,000 บาท, รถจักรยานยนต์ของตนเอง 1 คัน มูลค่า 100,000 บาท และรถยนต์คู่สมรส 3 คัน จักรยานยนต์ 2 คัน มูลค่ารวม 9,110,000 บาท นอกจากนี้ยังมีที่ดินที่อยู่ระหว่างการโอนมรดก 2 แปลงที่ จ.ชลบุรีและตราด มูลค่ารวม 5,054,370 บาท

ขณะที่ทรัพย์สินอื่นรวมของตนเองและคู่สมรส มูลค่ารวม 4,351,500 บาท อาทิ นาฬิกาข้อมือ 2 เรือน มูลค่ารวม 700,000 บาท, อาวุธปืน 2 กระบอก มูลค่ารวม 106,500 บาท, สร้อยทองรูปพรรณและสร้อยข้อมือรูปพรรณ รวม 61 บาท มูลค่ารวม 1,930,000 บาท เป็นต้น

กรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.ภูมิใจไทย

มีทรัพย์สิน รวมคู่สมรสและบุตร มูลค่ารวม 185,424,651.62 บาท มีหนี้สินรวมคู่สมรส 169,951.93 บาท แบ่งเป็น เงินฝากของตนเอง คู่สมรสและบุตร รวม 37 บัญชี จำนวนเงินรวม 67,283,451.4 บาท, ลงทุนรวมคู่สมรสในธนาคารและ บมจ.หลักทรัพย์ รวม 12 แห่ง มูลค่ารวม 28,565,856.72 บาท, ที่ดินรวมคู่สมรส 6 แปลง มูลค่ารวม 13,161,889.5 บาท, รถยนต์รวมคู่สมรส 3 คัน รถจักรยานยนต์ 2 คัน มูลค่ารวม 4,815,000 บาท

ขณะที่ทรัพย์สินอื่นของตนเองและคู่สมรส มูลค่ารวม 32,997,000 บาท อาทิ ทองแท่ง 260 บาท มูลค่ารวม 8,320,000 บาท, เหรียญทอง 58 บาท มูลค่ารวม 1,131,000 บาท, ต่างหูเพชร 3 คู่ มูลค่ารวม 1,150,000 บาท, นาฬิกา 17 เรือน มูลค่ารวม 9,075,000 บาท และสร้อยทอง 23 เส้น มูลค่ารวม 2,267,500 บาท เป็นต้น

วิทยา แก้วภราดัย สส.รวมไทยสร้างชาติ

มีทรัพย์สิน รวมคู่สมรส 24,913,001.59 บาท มีหนี้สิน 1,837,360.76 บาท แบ่งเป็น เงินฝากรวมคู่สมรส 20 บัญชี จำนวนเงินรวม 7,818,406.61 บาท, ที่ดินรวมคู่สมรส 17 แปลง มูลค่ารวม 7,588,000 บาท, อาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมคู่สมรส 6 หลัง มูลค่ารวม 5,910,000 บาท, รถยนต์ของตนเองและคู่สมรสรวม 3 คัน มูลค่ารวม 700,000 บาท

ขณะที่ทรัพย์สินอื่น มูลค่ารวม 1,360,000 บาท ประกอบด้วย พระเครื่องวัตถุมงคล พร้อมสร้อยคอทองคำ 34 องค์ มูลค่ารวม 1,300,000 บาท, อาวุธปืนรีวอลเวอร์ ขนาด .38 และอาวุธปืนลูกซอง 5 นัด รวม 2 กระบอก มูลค่ารวม 60,000 บาท

สุพล จุลใส สส.รวมไทยสร้างชาติ

มีทรัพย์สิน รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 52,607,489.91 บาท มีหนี้สินรวมคู่สมรส 18,315,210.44 บาท แบ่งเป็น เงินฝากรวมคู่สมรสและบุตร 17 บัญชี จำนวนเงินรวม 1,029,560.61 บาท, ที่ดินรวมคู่สมรส 21 แปลง มูลค่ารวม 40,660,000 บาท, อาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมคู่สมรส 7 หลัง มูลค่ารวม 4,000,000 บาท, รถยนต์รวมคู่สมรส 4 คัน มูลค่ารวม 1,650,000 บาท ขณะที่ทรัพย์สินอื่นของตนเอง เป็นอาวุธปืนทั้งหมด 6 ชนิด มูลค่ารวม 385,000 บาท

ดนุพร ปุณณกันต์ สส.เพื่อไทย

แจ้งรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พร้อมภรรยาและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินรวม 593,384,630.50 บาท มีหนี้สินรวม 2,381,848.71 บาท แบ่งเป็น ทรัพย์สินส่วนตัว 507,646,311.46 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่อยู่ในรูปของที่ดิน 429,957,075 บาท, เงินฝาก 38,662,038.11 บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 13,000,000 บาท, ยานหาหนะ 3 คัน มูลค่า 12,400,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินอื่น มูลค่า 8,973,000 บาท โดยเป็นพระเครื่อง 44 รายการ นาฬิกา 14 เรือน สร้อยคอทองคำรวม 2 เส้นหนัก 5 บาท ป้ายทะเบียนรถยนต์ 2 ป้าย รวมมูลค่า 1,150,000 บาท และมีวัว 12 ตัว มูลค่า 460,000 บาท

ขณะที่ทรัพย์สินของ น.ส.สุวนันท์ คงยิ่ง อาชีพเจ้าของธุรกิจและนักแสดง มีทรัพย์สิน 68,381,137.01 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเงินลงทุน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง และรายการทรัพย์สินอื่น เช่น นาฬิกา กระเป๋าแบรนด์เนม ต่างหูเพชร แหวนเพชร

วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ สส.เพื่อไทย

ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมคู่สมรส นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.พรรคเพื่อไทย และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินรวม 98,477,863.02 บาท แบ่งเป็น ทรัพย์สินส่วนตัว 40,275,400 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยเป็นเงินลงทุน 23,015,400 บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นห้องชุด อ.ถลาง จ.ภูเก็ต, ที่ดินใน อ.เมืองพาน จ.เชียงราย มูลค่า 1,500,000 บาท

ขณะที่รายการทรัพย์สินอื่น มูลค่ารวม 5,340,000 บาท เป็นกระเป๋า 7 ใบ มูลค่า 2,300,000 บาท และนาฬิกา 7 เรือน รวมมูลค่า 3,040,000 บาท ส่วนคู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 57,798,134.52 บาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 105,295.12 บาท

ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สส.เพื่อไทย

สถานะโสด แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 43,876,532.02 บาท มีหนี้สินเบิกเกินบัญชี 463,759.93 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่อยู่ในรูปของบัญชีเงินฝาก 9 บัญชี รวม 18,983,932.98 บาท, เงินลงทุนในรูปกองทุน ตลาดเงินและตราสารตลาดเงิน 4,250,876.08 บาท, ที่ดิน 2 แห่งในพื้นที่ลาดกระบัง กรุงเทพฯ ได้มาจากมรดกเมื่อปี 2545 มูลค่ารวม 3,210,000 บาท, ยานพาหนะ 2 คัน มูลค่ารวม 8,000,000 บาท, สิทธิและสัมปทาน 5,949,722.96 บาท

นอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินอื่น 3,282,000 บาท ประกอบด้วย นาฬิกา 6 เรือน อาวุธปืน 4 กระบอก ได้มาเมื่อปี 2556 มูลค่ารวม 312,000 บาท, กระเป๋าแบรนด์เนม รวม 18 ใบ สร้อยคอทองคำ 4 เรือน รูปถ่ายหลวงพ่อเดิมเลี่ยมทอง มูลค่า 100,000 บาท และเขี้ยวเสือหลวงพ่อปาน 1 องค์ ได้มาเมื่อปี 2560 มูลค่า 1,000,000 บาท

ทั้งนี้ แจ้งมีรายได้ต่อปี 2,415,720 บาท เป็นเงินเดือน 1,362,720 บาท, เบี้ยประชุม 153,000 บาท ขณะที่รายจ่ายต่อปีรวม 682,322.81 บาท อาทิ เป็นค่าสำนักงานและเบ็ดเตล็ด 600,000 บาท, พนักงานประจำ 180,000 บาท, ค่าท่องเที่ยว 50,000 บาท และเงินบริจาค 100,000 บาท

ศิริกัญญา ตันสกุล สส.ก้าวไกล

สถานะโสด มีทรัพย์สินรวม 5,129,660.41 บาท มีหนี้สินรวม 1,961,419.60 บาท แบ่งเป็น บัญชีเงินฝาก 10 บัญชี มูลค่ารวม 269,505.88 บาท, มีเงินลงทุน 909,954.53 บาท ไม่มีที่ดิน มีอาคารชุด 1 หลัง มูลค่า 3,690,000 บาท ไม่มียานพาหนะ ได้รับเงินเวรคืนกรมธรรม์ประกันภัย 2 เล่ม มูลค่า 260,200 บาท และไม่มีการแจ้งรายการทรัพย์สินอื่น ขณะที่เงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 44,196.87 บาท และมีหนี้เงินกู้ธนาคารคงเหลือ 1,917,222.73 บาท

สำหรับรายได้ แจ้งรายได้ต่อปีรวม 1,567,720 บาท แบ่งเป็น เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มต่อปี 1,362,720 บาท, เบี้ยประชุมต่อปี 200,000 บาท และมีเงินปันผลต่อปี 5,000 บาท ส่วนรายจ่ายได้บริจาคเงินให้กับพรรคการเมือง 180,000 บาท และรายจ่ายอื่นๆ รวมต่อปี 1,185,000 บาท

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี เคยเป็นที่ปรึกษาอาวุโสบริษัท ดิ แอดไวเซอร์ จำกัด ในปี 2561 และในปีเดียวกันได้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย พรรคอนาคตใหม่ ส่วนปี 2562 ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.ก้าวไกล

มีทรัพย์สิน รวมคู่สมรส 403,694,429.77 บาท มีหนี้สิน 10,000,421.74 บาท แบ่งเป็น เงินฝากรวมคู่สมรส 11 บัญชีรวม 90,556.61 บาท, เงินลงทุนรวมคู่สมรส 84,340,561.28 บาท, ที่ดิน 4 แปลงในพื้นที่กรุงเทพฯ เขตตลิ่งชันและบางซื่อ มูลค่ารวม 108,000,000 บาท, บ้านพักอาศัยและตึกเดียว 2 ชั้นในพื้นที่กรุงเทพฯ เขตตลิ่งชันและบางซื่อ รวม 4 หลัง มูลค่ารวม 200,000,000 บาท, รถยนต์รวมคู่สมรส 5 คัน มูลค่ารวม 4,089,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินอื่นของตนเองและคู่สมรส มูลค่ารวม 2,104,800 บาท อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนม 6 เรือน มูลค่ารวม 600,000 บาท, กระเป๋าแบรนด์เนม 17 ใบ มูลค่ารวม 804,800 บาท เป็นต้น

สำหรับรายได้ที่แจ้งไว้ต่อปี เป็นเงินประจำตำแหน่ง 2,820,000 บาท และของคู่สมรส 2,400,000 บาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายต่อปีของตนเองและคู่สมรส คนละ 1,101,000 บาท โดยประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี นายณัฐพงษ์ได้เป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบของบริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในปี 2562-2566

อ่านข่าวอื่นๆ

สะบั้นรัก “ทักษิณ-เฉลิม” ละคร หรือ งอนจริง

ปลัดมท.เซ็นให้ “ผู้ว่าฯตรัง” ออกจากราชการ เซ่นปมจัดซื้ออัลฟ่า 6

“เสรีพิศุทธ์” ยื่นป.ป.ช.ฟ้อง “เศรษฐา-ก.ตร” 10 คนตั้งผบ.ตร.ข้ามอาวุโส

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More