พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'ปิติ ศรีแสงนาม' แจง 3 เหตุผล ไม่ร่วมลงชื่อค้านดิจิตอลวอลเล็ต

แจงเหตุไม่ลงชื่อแถลงการณ์ 99 นักวิชาการให้ยกเลิกดิจิทัลวอลเล็ต เหตุขาดแหล่งอ้างอิงข้อมูล อยากให้เสนอทางออกสร้างสรรค์เพิ่ม

รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ผ่านเฟสบุ๊กแสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่ 99 นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายแจกเงิน digital 10,000 บาท ดังนี้

ผมไม่เห็นด้วยกับนโยบายแจกเงิน DIGITAL 10,000 บาท และอยากให้มีการศึกษาทบทวนโครงการนี้ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถลงนามใน #แถลงการณ์ร่วมของนักเศรษฐศาสตร์ ได้เนื่องจาก

1. ข้อความในแถลงการณ์มีข้อคลาดเคลื่อนหลายจุด โดยเฉพาะในตัวเนื้อหา

2. ขาดการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

3. ขาดการนำข้อเสนอแนะเพื่อหาทางออกในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรม ผมคิดว่า นักเศรษฐศาสตร์ควรเสนอแนะแนวทางที่สร้างสรรค์ให้กับรัฐบาลด้วย

ตัวอย่างของความคลาดเคลื่อนที่ผมไม่เห็นด้วย อาทิ

1. ประเด็น “ตัวทวีคูณทางการคลัง (fiscal multiplier)” ที่กล่าวว่าต่ำกว่า 1 ซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง และยังไม่ได้มีการอ้างอิงว่าแหล่งข้อมูลมาจากที่ใด เพียงแต่บอกว่ามากจาก “ข้อมูลเชิงประจักษ์จากงานวิจัย” ไม่น่าจะเป็นการอ้างอิงที่มีน้ำหนัก

2. ประเด็น “ประเทศไทยที่มีอัตราส่วนรายรับจากภาษีต่อ GDP เพียงร้อยละ 13.7” ในแถลงการณ์ไม่ได้อ้างอิงแหล่งที่มาของตัวเลขนี้ แต่จากข้อมูลของ OECD ปี 2021 สัดส่วนดังกล่าวของไทยอยู่ที่ 16.4% และจาก IMF ปี 2020 สัดส่วนดังกล่าวของไทยอยู่ที่ 17.6%

3. ประเด็น “ประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเช่นประเทศไทย” ข้อมูลน่าจะผิดพลาดเนื่องจาก ประเทศไทยได้เข้าสู่ภาวะ Aged Society หรือสังคมสูงวัยเต็มขั้นมาระยะหนึ่งแล้ว มิใช่ที่ประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัย สรุปแถลงการณ์ 99 นักเศรษฐศาสตร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More