พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

นายกฯ เยี่ยมโครงการ 'หัวโทนโมเดล' ยกเป็นต้นแบบแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

นายกฯ เยี่ยมโครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติด ‘หัวโทนโมเดล’ จ.ร้อยเอ็ด ชื่นชมความสำเร็จ ยกเป็นต้นแบบความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

วันนี้ (7 ต.ค.) เวลา 13.40 น. ณ บริเวณสถานีตำรวจหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการนาคาพิทักษ์ รักษ์ประชา (โครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติด)

ทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดรายงานผลการดำเนินโครงการนาคาพิทักษ์ว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 พบสถิติการแจ้งเหตุผู้ป่วยจิตเวชลดลง และตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 – มกราคม 2566 ไม่มีการแจ้งเหตุผู้ป่วยจิตเวชอีกเลย ทั้งนี้ ก่อนดำเนินโครงการพบว่ามีผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่จำนวน 35 ราย โดยได้ทำการคัดแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มสีแดง จำนวน 6 ราย ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและนำส่งตัวรักษาโรงพยาบาลรักษาจิตเวช 2. กลุ่มสีเหลือง จำนวน 6 ราย และ 3. กลุ่มสีเขียว จำนวน 23 ราย ซึ่งทั้ง 2 กลุ่ม ได้นำเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยชุมชนและรักษาด้วยโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ โดยให้ผู้ป่วยรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ ให้ญาติผู้ปกครอง ทีมนาคาพิทักษ์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยติดตามอาการไม่ให้ผู้ป่วยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและของมึนเมา

นอกจากการรักษาดังข้างต้น ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ผ่านแอพพลิเคชัน LINE เพื่อประมวลผลติดตาม กำกับ ดูแล และแจ้งเหตุ เพิ่มความสะดวกสบาย และความรวดเร็วง่ายแก่การควบคุม และเผชิญเหตุโดยจะให้ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่โครงการนาคาพิทักษ์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกลุ่ม LINE เพื่อรายงานผลติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่ผู้ป่วยตื่นจนถึงผู้ป่วยนอนหลับ ซึ่งหากพบมีอาการผิดปกติ เช่น พฤติกรรมก้าวร้าว คุ้มคลั่ง ไม่ทานยา ทีมนาคาพิทักษ์จะเข้าไปดูแลผู้ป่วยทันที เพื่อกำกับ ป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยก่อเหตุ และทานยาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเพื่อสร้างความมั่นใจ สร้างความเชื่อมั่นต่อญาติผู้ป่วย และประชาชน เพื่อเรียกศรัทธาต่อการดำเนินโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ทำให้ผู้ป่วยทุกคนกลายเป็นผู้ป่วยสีเขียว ใช้ชีวิตอยู่กับสังคมได้ สามารถทำงาน ใช้ชีวิตอยู่กับสังคมได้ตามปกติ ซึ่งปัจจุบันไม่มีสถิติการแจ้งเหตุผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่อีก ผลของความสำเร็จของการดำเนินโครงการเพราะความร่วมมือร่วมใจ และความเข้มแข็งของผู้ป่วย ผู้ปกครอง และสังคม ทำให้ชุมชนน่าอยู่ ปลอดผู้ป่วยจิตเวช

ภายหลังรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายกรัฐมนตรีกล่าวทักทายพบปะกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวแสดงความดีใจที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะเรื่องปัญหาปากท้องของประชาชน รัฐบาลมีนโยบายเปิดตลาดการค้าใหม่ ๆ เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ และทำให้ประชาชนมีรายได้สุทธิต่อครัวเรือนสูงขึ้น

นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่า รัฐบาลตระหนักดีว่าประชาชนประสบปัญหา ไม่ว่าจะเป็นภาวะหนี้สินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศพักชำระหนี้ทั้งต้นและดอก รวมถึงประกาศลดราคาน้ำมันดีเซล ลดค่าน้ำค่าไฟ เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน ทำให้มีกำลังใจในการทำมาหากิน

นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมการแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานีตำรวจหัวโทน ยกให้เป็นต้นแบบการบริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ประสบความสำเร็จ พร้อมชื่นชมความเข้มแข็งของผู้ป่วย ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความเข้มแข็งร่วมมือแก้ไขปัญหา หวังให้โครงการฯ ขยายผลไปยังชุมชนอื่น ๆ ทั่วประเทศนำไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างยืน พร้อมกับกล่าวย้ำให้ส่วนราชการเป็นเสาหลักบูรณาการทำงานร่วมมือกับชุมชน บริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมกับพบปะให้กำลังใจผู้ป่วยยาเสพติดที่ทำการรักษาแล้ว โดยนายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงสาเหตุของการเข้าไปเสพยา พร้อมสอบถามอาการต่าง ๆ โดยนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ป่วยเข้มแข็ง มีกำลังใจที่ดี กลับไปใช้ชีวิตตามปกติ อย่าหันกลับไปใช้ยาเสพติดอีก

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More