พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

โพลชี้ ‘เศรษฐา-อนุทิน-ธรรมนัส’ โดดเด่นช่วยวิกฤตน้ำท่วม ชม ‘มหาดไทย’ อันดับ1

สยามเทคโนโพลชี้ ‘เศรษฐา-อนุทิน-ธรรมนัส’ ติดโผนักการเมืองเด่นช่วยประชาชนพ้นภัยน้ำท่วม ขณะที่ ‘พัชรวาท-สุทิน บิ๊กทิน’ ตามปิดรั้งท้าย

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2566 สำนักวิจัย สยามเทคโนโพล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เสนอผลสำรวจ เรื่อง”ประชาชนพอใจใคร แก้ภัยน้ำท่วม” กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 1,148 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 9 – 14 ต.ค. พ.ศ.2566 เพื่อสอบถามถึงระดับปัญหาความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ความพึงพอใจภาพรวมต่อรัฐบาลในการเยียวยาแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ความพึงพอใจต่อกระทรวงและหน่วยงานรัฐ และความพึงพอใจต่อนักการเมืองโดดเด่นแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้ประชาชน

เมื่อสอบถามถึงระดับปัญหาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.9 ระบุระดับปัญหาความเดือดร้อนค่อนข้างมากถึงมากที่สุด รองลงมาคือร้อยละ 23.5 ระบุปานกลาง และร้อยละ 8.6 ระบุ ค่อนข้างน้อยถึงไม่มีปัญหา ส่วนเรื่องความพึงพอใจของประชาชนโดยภาพรวมต่อรัฐบาลในการเยียวยาแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.6 ระบุพึงพอใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 11.2 ระบุพึงพอใจปานกลาง และร้อยละ 5.2 ระบุพึงพอใจค่อนข้างน้อยถึงไม่พึงพอใจเลย

สำหรับ 5 อันดับแรกกระทรวงและหน่วยงานรัฐในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 68.4 ระบุ กระทรวงมหาดไทย รองลงมาคือร้อยละ 65.9 ระบุ กองทัพบก กระทรวงกลาโหม ร้อยละ 63.5 ระบุ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 54.2 ระบุ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร้อยละ 50.2 ระบุ กระทรวงคมนาคม

นอกจากนี้ 5 อันดับแรกนักการเมืองโดดเด่นช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม พบว่า อันดับแรก ได้แก่ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร้อยละ 66.7 อันดับสองที่ สูสี จี้ตามติดมาใกล้เคียงกันคือ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 66.0 อันดับสาม ได้แก่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 62.4 อันดับสี่ ได้แก่ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 34.8 และอันดับห้า ได้แก่ สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ร้อยละ 33.1 ตามลำดับ

IMG_4527.jpeg

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More