พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

กรมจัดหางาน เตรียมงานกว่า 6 หมื่นอัตรา ทั้งในและต่างประเทศ รองรับแรงงานกลับจากอิสราเอล

กรมจัดหางาน เตรียมงานกว่า 6 หมื่นอัตรา รองรับแรงงานกลับจากอิสราเอล รวมถึงหางานในประเทศที่มีรายได้ฃใกล้เคียง อาทิ ไต้หวัน โปรตุเกส กรีซ เกาหลี เป็นต้น

16 ต.ค. บุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในอิสราเอล และกำชับให้ทุกหน่วยงานดูแลแรงงานไทยตามภารกิจ ซึ่งในส่วนของกรมการจัดหางาน ได้เตรียมการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว 

โดยทันทีที่ถึงประเทศไทย เจ้าหน้าที่จะชี้แจงการรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ เบื้องต้นแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ และอยู่ในความคุ้มครองจะมีสิทธิ์รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ กรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากภัยสงคราม รายละ 15,000 บาท อย่างแน่นอน โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดซึ่งอยู่ในภูมิลำเนาของแรงงานจะลงพื้นที่ประสานและติดตามให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุน ภายใน 3 วัน 

ส่วนแรงงานไทยที่ต้องการกลับไปทำงานที่อิสราเอล กรมการจัดหางาน ได้มีหนังสือถึงสำนักงานประชากรและตรวจคนเข้าเมืองของอิสราเอล (PIBA) เพื่อขอให้พิจารณารับแรงงานไทยกลับเข้าทำงานในรัฐอิสราเอลอีกครั้ง หากสถานการณ์คลี่คลายลงซึ่งจะมีการเจรจาต่อรองต่อไป

บุณยวีร์ กล่าวว่า สำหรับมาตรการดูแลแรงงานไทย ที่เดินทางกลับมาถึงประเทศ กรมการจัดหางานจะมีการสอบถามความสมัครใจของแรงงานเพื่อหางานที่ตรงกับความต้องการ โดยมีทั้งการเตรียมตำแหน่งงานในต่างประเทศที่มีรายได้และลักษณะงานใกล้เคียงกับงานในประเทศอิสราเอลให้กับแรงงานไทยที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ อาทิ ไต้หวัน ภาคก่อสร้าง สาธารณรัฐโปรตุเกส คนงานเกษตร กรีซ คนงานเกษตร สาธารณรัฐเกาหลี งานปศุสัตว์ และงานภาคเกษตร (วีซ่า E-8) ซึ่งสามารถไปซ้ำได้และไม่ต้องสอบวัดระดับภาษาเกาหลี  

ในส่วนของแรงงานไทยที่ไม่ประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้ว ได้เตรียมตำแหน่งงานว่างจากทั่วประเทศ จำนวน 63,296 อัตรา ไว้รองรับ โดยตำแหน่งงานว่าง 5 อันดับแรก ได้แก่ แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ พนักงานขายของหน้าร้าน เจ้าหน้าที่สำนักงาน เจ้าหน้าที่คลังสินค้า และผู้ขับรถรับจ้าง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดยังลงพื้นที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การรับงานไปทำงานที่บ้าน และแนะนำแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านซึ่งมีดอกเบี้ยต่ำให้กับแรงงานไทยที่ไม่ต้องการทำงานประจำหรือต้องการเริ่มต้นกิจการของตนเอง

ทั้งนี้ แรงงานที่ต้องการหางานทำสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th หรือ Mobile Application “ไทยมีงานทำ” หรือใช้บริการที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 -10 หรือติดตามประกาศรับสมัครงานในต่างประเทศได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1694 กรมการจัดหางาน

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More