พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ยอด ‘เสียชีวิต-ตัวประกัน’ คงที่ กต.เผยคนไทยในอิสราเอลขอกลับ 7,936 คน

กต. เผย คนไทยในอิสราเอลประสงค์จะเดินทางกลับประเทศแล้ว 7,936 คน ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ-ถูกจับกุมตัวยังเท่าเดิม ระบุ แรงงานไทยในภาคเกษตรกรรม ที่มีอายุงานไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน ทางการอิสราเอล อนุญาตให้สามารถเดินทางกลับมาทำงานได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่

กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งสถานะคนไทยที่ได้รับผลกระทบในอิสราเอล ว่าปัจจุบันมีผู้เสียชีวิต 29 ราย ผู้บาดเจ็บ 16 ราย และ ผู้ถูกจับกุม 17 ราย ซึ่งมีจำนวนเท่าเดิม ส่วนสถานะการลงทะเบียนขอกลับไทย ขณะนี้มี ผู้ลงทะเบียนประสงค์ขอเดินทางกลับประเทศแล้ว 7,936 คน และไม่ขอกลับ 101 คน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ ได้รับหนังสือเวียนแจ้งจากทางสำนักงานประชากรและตรวจคนเข้าเมือง (Population and Immigration Authority – PIBA) ของอิสราเอล เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ว่า แรงงานไทยในภาคเกษตรกรรมของอิสราเอลที่มีอายุงานไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน และเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงสงคราม สามารถเดินทางกลับไปทำงานในอิสราเอลหลังจากนี้ได้ โดยไม่ต้องขอ re-entry visa แต่ขอให้แรงงานติดต่อบริษัทจัดหางานของตนก่อนเดินทางกลับเข้าไปในอิสราเอลอีกครั้ง

ทั้งนี้ สำหรับเที่ยวบินอพยพจากอิสราเอลเที่ยวบินที่ 7 และ 8 ที่จะรับคนไทยกลับมา ด้วยสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์ เที่ยวบิน LY085 จะออกจากอิสราเอล 17 ตุลาคม ในเวลา 06.20 น. และจะถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย เวลา 19.05 น. ในวันเดียวกัน 

ส่วนสายการบินการบินไทย เที่ยวบิน TG8951 จะออกจากอิสราเอล 17 ตุลาคม เวลา 12.00 น. และจะถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ในวันที่ 18 ตุลาคม เวลาประมาณ 03.30 น.

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More